20. august 2012

Diabetes bliver vores sundhedssvøbe

Næsten 28.000 danskere fik konstateret diabetes i 2010, hvilket er knap 80 procent flere end i 1997. Det skriver Momentum.

Diabetes blev tidligere kaldt en gammelmands-sygdom, men i dag sker væksten i antallet af diabetikere især inden for aldersgruppen 40-59 år.  Det skriver KL’s nyhedsbrev Momentum.

I 2010 blev der i Danmark 27.689 nye diabetikere, hvilket er stigning på 79 procent i forhold til, hvor mange der fik sygdommen i 1997. Samtidig er antallet af diabetikere oppe på 286.534, hvilket er 2,5 gange så mange som i 1996. Det viser en analyse lavet af Momentum på baggrund af det Nationale Diabetes Register.

Dyrt for samfundet
Professor i diabetesforskning og dekan ved Aarhus Universitet, Allan Flyvbjerg, er ikke i tvivl om, at udviklingen vil fortsætte.

”Inden for ti år vil antallet af diabetikere være mindst det dobbelte, og det er endda et konservativt skøn. Diabetes bliver vores nye sundhedssvøbe,” siger Allan Flyvbjerg til Momentum.

Udover de store omkostninger for diabetikeren, som følgesygdomme og dårligere livskvalitet, er sygdommen også hård ved den offentlige økonomi.

”De direkte udgifter til behandling af diabetes i sundhedsvæsenet udgør allerede cirka 12 milliarder kroner om året, og dertil kommer de indirekte omkostninger til fx tabt arbejdsfortjeneste og overførselsindkomster. De udgør nok nogenlunde lige så meget,” siger Allan Flyvbjerg.

Kræver samarbejde
Formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg, borgmester i Rebild Kommune Anny Winther, mener, at sygdommen kræver, at alle sundhedssystemets aktører samarbejder. Kommunerne er allerede godt i gang.

”Diabetes er absolut på dagsordenen i kommunerne. Det gælder både den helt generelle udfordring med at få folk til at leve sundere, som jo begynder allerede, når sundhedsplejersker taler med kommende og nye forældre. Men det gælder også en stærkere indsats for at opspore de mange, som lever med en uopdaget diabetes. Og så gælder det dem, som allerede har sygdommen og skal hjælpes i deres nærmiljø til at få det bedst mulige liv med en velreguleret diabetes,” siger Anny Winther til Momentum.

YDERLIGERE MATERIALE