30. august 2012

Dagsorden og bilag til brug for TMU-møde d. 6. september 2012

Her finder du dagsorden og bilag til mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 6. september 2012. Efterudsendt er bilag til dagsordenpunkt ”5.3. Udspil til Natur- og Landbrugskommissionen”, der nu også kan findes som bilag herunder.

Mødematerialet består af en dagsorden samt en bilagsdel, dette findes som pdf-filer herunder. Referatet fra mødet ligger også herunder.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Dagsorden - KL Teknik og Miljøudvalgsmøde torsdag den 6 september 2012 (2)

  • PDF

    Bilagsdel - KL Teknik og Miljøudvalgsmøde torsdag den 6 september 2012 (2)

  • Bilag til punkt 5.3 Udspil til Natur- og Landbrugskommissionen - KL Teknik og Miljøudvalgsmøde den 6 september 2012

  • Referat - KL Teknik og Miljøudvalgsmøde torsdag den 6. september 2012