26. april 2012

Væk fra silotænkningen

Kravene til fremtidens landbrug betyder, at kommunerne må væk fra den skarpe sektoropdeling, var der enighed om på temamøde under Politisk Forum.

Kommuner og landmænd har en fælles udfordring med at sikre større helhedstænkning, sagde Jørgen Korning, landdistriktschef ved Videnscenter for Landbrug, da der på Politisk Forum var temadebat om rammerne for fremtiden landbrug:

”Der stilles stadig større krav til kommunerne, når det gælder planlægning og ansvar for forvaltningen af det åbne land. Samtidig betyder kravene til bedrifterne, at der er brug for en grundigere planlægning og en tættere dialog mellem den enkelte landmand og de kommunale myndigheder.”

”Derfor er der brug for en helhedstænkning i kommunerne, i stedet for at landbrugets forhold er opdelt mellem dem, der har ansvaret for blandt andet miljø og natur, byggeri, planlægning og udvikling.”

”Der er mange fordele ved sektoropdeling. Men hvis man er landmand og vil lave en helhedsplan for sin bedrift for de næste 10 år, hvem i kommunen skal man så henvende sig til?,” spurgte Jørgen Korning.

Trusler og perspektiver
Hans tanker om en helhedsorienteret sagsbehandling har været med til at inspirere Jammerbugt kommune, der har formuleret en strategi for landbruget, hvor man har som erklæret ambition at gøre op med silotænkningen.

”Vi har lavet en strategi for landbruget, hvor vi vil sikre én indgang. Vi vil have, at den enkelte sagsbehandler tager ansvar for helheden og ikke bare sit eget sagsområde,” fortalte Otto Kjær Larsen, næstfomand for Teknik- og Miljøudvalget i Jammerbugt Kommune.

Det sker som en del af projekt ”Fremtidens landbrug,” som Jammerbugt Kommune har sat i gang sammen med Københavns Universitet og Videnscenter for Fødevarer og Landbrug.

”Med kommunalreformen blev der jo både skabt trusler og perspektiver. Vi fik meget større tekniske forvaltninger i de enkelte kommuner og dermed en skærpet faglighed. Dermed er det ekstra vigtigt, at vi undgår silotænkningen og skaber grobund for helhedstanken,” sagde Otto Kjær Larsen.