16. april 2012

Udviklingsprojekt om Resultatdokumentation

KL har iværksat et udviklingsprojekt om resultatdokumentation i 14 kommuner med henblik på at afprøve og skabe bedre viden om, hvad der virker og hvordan der kan dokumenteres resultater ved hjælp af resultatdokumentation.

Vi ved i Danmark meget lidt om, hvilke resultater børn og unge med særlige behov opnår ved en given social indsats. Presset på kommunerne er stigende i forhold til at kunne dokumentere, at indsatsen overfor børnene og de unge rent faktisk virker. Der bruges knap 15 mia. kr. årligt på området, og udgifterne er steget med 11 pct. fra 2007 til 2010. De spørgsmål kommunerne ofte møder er, hvordan de mange penge anvendes og hvilke resultater børn og unge opnår ved en given social indsats.

Der er derfor et stigende behov for at kommunerne kan dokumentere deres resultater. Flere kommuner arbejder med at dokumentere resultater, herunder København, Aalborg og Aarhus kommuner.

Aarhus kommune har udviklet metoder og redskaber til at dokumentere resultaterne af de indsatser, som tilbydes udsatte børn og unge i kommunen. Modellen giver endvidere mulighed for at forbedre indsatsen overfor børnene og de unge. Læs mere om Aarhus kommune her.

På den baggrund har KL iværksat et udviklingsprojekt, der sætter fokus på, hvordan kommunerne kan arbejde med at afprøve og udvikle modellen til brug i egen kommune. Tanken er endvidere, at give mulighed for at udvikle et modul til IT understøttelse, blandt andet i DUBU systemet.

Der deltager i alt 14 kommuner i projektet, som løber fra november 2011 til august 2012: Allerød, Assens, Fredericia, Frederikshavn, Faaborg-Midtfyn, Gladsaxe, Hillerød, Horsens, Køge, Lolland, Roskilde, Slagelse, Svendborg og Varde Kommune. 

Hensigten med projekter er således at:

  • Skærpe kommunernes interesse for arbejdet med resultatdokumentation
  • Opstille målbare og relevante mål for indsatsen for børn og unge med særlige behov
  • Afprøve arbejdet med indikatorer til at dokumentere resultater
  • Udvikle en ”version light” af Aarhus Kommunes redskaber, som kan tilpasses lokalt i kommunerne
  • Drøfte projektets resultater med de involverede kommuner med henblik på at dele erfaringer og videregive læringspointer til andre kommuner
  • Drøfte med de deltagende kommuner og øvrige interessenter, om og i givet fald hvordan DUBU kunne suppleres med et modul, der indeholder resultatdokumentation

Gennem projektet afholdes 5 møder, som giver deltagerkommunerne viden samt mulighed for at afprøve og udveksle erfaringer.

Når projektet er afsluttet, vil resultaterne og erfaringerne blive samlet som anbefalinger til det videre arbejde med resultatdokumentation i kommunerne.

For mere information om projektet kan du kontakte projektleder Susse Kolster, konsulent Hanne Bertelsen eller projektsekretær Marie Madsen.