02. april 2012

Udbudsaftale i Favrskov slår rekord

Favrskov Kommune har lavet en fireårig aftale med HedeDanmark om overdragelse af driften af veje og grønne områder. Aftalen er den hidtil største af sin art.

Fra 1. april er det ikke længere Favrskov Kommune der står for vedligeholdelsen af vejene og de grønne områder i kommunen. I stedet er det firmaet HedeDanmark, der de næste fire år står for driften.

Aftalen er ifølge kommunen den hidtil største udbudsaftale af sin art og vil årligt spare kommunen for 4,6 millioner kroner. Derudover tjener kommunen 5,2 millioner på at sælge maskiner og udstyr til HedeDanmark, som også modtager 42 medarbejdere fra vej- og parkafdeling i Favrskov Kommune.

Mest service for skattekronerne
Planlægningen af overdragelsen har været i gang længe, blandt andet med besigtigelse af områderne og gennemsyn af de føromtalte maskiner og udstyr.

Beslutningen om at overdrage driften blev taget af et enigt byråd den 22. november sidste år.

”Som byråd har vi en forpligtelse til at sørge for, at kommunen hele tiden anvender sine ressourcer bedst muligt, og for at borgerne får mest service for skattekronerne. Aftalen med HedeDanmark gør det muligt at fastholde vores serviceniveau indenfor veje og grønne områder for færre penge”, siger borgmester i Favrskov Kommune Nils Borring (S).

Favrskov er en visionær frontløber
Aftalen indebærer, at HedeDanmark er forpligtet til at leve op til en række kvalitets- og servicekrav, som dokumenteres både gennem egenkontrol og gennem kontrolprocedurer fra kommunen.

John Iskov, regionschef i HedeDanmark, kalder Favrskov Kommune for en frontløber på området.

”Kommunens tilgang til udbuddet har været visionær, hvilket bl.a. kan ses ved, at der er lagt stor vægt på at få indbygget kvalitet i opgaveløsningen, men også i selve overdragelsesfasen har kommunen ageret meget professionelt,” siger John Iskov.