16. april 2012

Region og kommuner får fælles klimastrategi

For første gang er kommuner og region gået sammen om en ny klimastrategi, som skal sikre, at hovedstadsregionen bliver landets mest klimavenlige.

100 procent vedvarende energi i 2050 og 12.000 elbiler i hovedstadsregionen i 2015. Det er to af målene i en ny klimastrategi, som skal gøre hovedstadsregionen til landets mest klimaberedte og energieffektive region.

For første gang går kommuner og region sammen om at løse klimaudfordringerne med en fælles regional klimastrategi.

Kommune Kontaktrådet Hovedstaden og Region Hovedstaden har netop vedtaget strategien, der bl. a. omhandler energi, -vand, -og transportområdet, og går nu i gang med flere fælles initiativer. Det skriver Bornholms Tidende.

”Klimaforandringerne kræver handling. Og med denne klimastrategi viser kommuner og region, at vi er klar til at handle i fællesskab. Vi tager udfordringerne op, og vi vil med konkrete projekter finde nye løsninger, og i nye partnerskaber med erhvervslivet bruge klimastrategien til også at skabe grøn vækst,” siger Lars Gaardhøj, formand for miljø- og grøn vækstudvalget i Region Hovedstaden.

Behov for samarbejde
Kommuner og region inviterer til bredt samarbejde om klimaudfordringerne herunder styrket samarbejde med erhvervslivet om udvikling af nye innovative løsninger.

”Der er brug for en fælles plan for et fleksibelt og effektivt energisystem i hovedstadsregionen baseret på 100 procent vedvarende energi i 2050. Skal visionen blive til virkelighed, er der brug for samarbejde mellem alle parter og på tværs af kommunegrænser. En fælles strategi er det første skridt på vej til reelle handlinger,” siger Thomas Lykke Pedersen, borgmester i Fredensborg Kommune og medlem af kommunekontaktrådet Hovedstaden.

Ros fra alle sider
Ifølge Helsingør Dagblad har der været stor opbakning til det nye udspil. 24 ud af 29 kommuner og 22 andre interessenter gav deres besyv med i høringsprocessen. Derudover blev høringssvarene beskrevet som meget positive.

Klimastrategien har fem spor med hver sine mål, handlinger og anbefalinger. Regionen har for sin del afsat 10 millioner kroner.