10. april 2012

Personalet på opholdssteder har relevant uddannelse

Tre fjerdedele af medarbejderne på opholdsstederne har en relevant uddannelse i forhold til at arbejde med udsatte børn og unge, viser en ny undersøgelse fra Politiken Research.

Pædagoger, skolelærere, socialrådgivere eller psykologer. 76 procent af de ansatte på private opholdssteder for udsatte børn og unge har en relevant uddannelse i forhold til arbejdet med børn og unge. Over halvdelen er uddannet pædagog eller socialpædagog.

Det viser en ny undersøgelse, som Politiken Research har lavet i samarbejde med Landsforeningen for Opholdssteder (LOS).

”En glimrende balance”
Formanden for LOS, Geert Jørgensen, siger til Politiken, at det er ”en glimrende balance”, når opholdssteder har ligeligt uddannet pædagogisk personale og personale med anden baggrund.

”Det allervigtigste i det her arbejde er medarbejdernes værdier, etik og per-sonlighed. Men man skal også have viden og erfaring. Og det mener jeg godt, at man kan opnå ad anden vej end gennem en pædagogisk uddannelse,” siger han.

Kommunerne svigter
Formanden for Socialpædagogerne, Benny Andersen, mener dog, at kom-munerne svigter, når kun lidt over halvdelen af personalet har en pædagogisk uddannelse.

”Vi kan konstatere, at kommunerne ikke tager faglighedens seriøst. Det er dem, der skal godkende personalet og forholde sig til fagligheden,” siger han til Politiken.

Han bakkes op af lektor på Danmarks Pædagogiske Universitet, Inge Bryderup, som forsker i udsatte børn. Hun kalder resultatet bekymrende.

”Det er uheldigt, for kommunerne anbringer kun, når det er ekstremt nød-vendigt. Det betyder, at de unge, der anbringes, har meget alvorlige og komplekse problemer, som det kræver uddannelse at håndtere. Alle, der har at gøre med den type børn og unge, burde have en pædagogisk uddannelse. Den yderste konsekvens er, at børnene ikke får den indsats, de har brug for,” siger hun.

Vil ikke råbe vagt i gevær
I KL kalder de balancen mellem det uddannede og det ikke-uddannende personale fornuftig.

”Det kan være lige så relevant at være uddannet psykolog eller socialrådgiver i den her sammenhæng, så tallene vil vi ikke råbe vagt i gevær over,” siger Dorthe Nørgaard, konsulent i KL til Politiken.

Fakta

Rundspørgen er foretaget på 159 ud af 254 af de private opholdssteder.

55 procent af de ansatte med pædagogisk ansættelse er uddannet pædagog eller socialpædagog.

76 procent er uddannet, hvis man medtager andre relevante uddannelser.

På 52 procent af steder er under 60 procent pædagoger.

På 16 procent af opholdsstederne er andelen af pædagoger under 30 procent.

90 procent af lederne mener, at personalets uddannelsesmæssige baggrund er afgørende for kvaliteten af fagligheden, og at de er tilfredse med personalets uddannelse.