18. april 2012

Naturen – nu også på velfærdslisten

Ny undersøgelse fra KL viser, at kommunerne har opprioriteret naturindsatsen, siden de med kommunalreformen fik opgaven.

Der bruges eksempelvis langt flere penge i dag på naturforvaltning end i amternes tid, og naturforvaltningen har fået status af en kommunal velfærdsydelse. Kritikken af kommunernes ambitionsniveau bør nu forstumme, mener KL.

Da kommunerne overtog naturforvaltningen fra amterne tilbage i 2007 fulgte der en pose penge med på 62,9 mio. kr. Siden da har kommunerne lagt endnu flere penge ned i naturposen, endda selv om kommunerne ikke har været forpligtet til det, da naturforvaltning er en frivillig opgave.

Kommunerne brugte i 2010 brugte mere end 100 mio. kr. på naturforvaltning. Det svarer til en reel stigning på over 40 procent på fire år. Og KL’s undersøgelse af, hvad midlerne er blevet brug til, taler sit tydelige sprog:

”Kommunerne har i den grad opprioriteret området og tager ansvar for at pleje naturen. Kommunernes midler bliver primært brug til naturpleje, naturgenopretning og friluftsliv – helt på linje med, hvordan amterne brugte midlerne. Især er det bemærkelsesværdigt, at kommunerne bruger hele 56 pct. af midlerne på biodiversitet – altså naturpleje og naturgenopretning,” siger Martin Damm, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg. 

Til sammenligning fik Miljøministeriet 40 mio. kr. af amternes naturforvaltningsmidler – og de bruges ikke i dag til konkret naturforvaltning, men medfinansierer årlig lodsejerkompensation i medfør af Grøn Vækst.

”Kommunerne kompenserer på den måde for statens neddrosling af naturforvaltningen. Og naturpleje må siges at være blevet en klassisk kommunal velfærdsydelse på linje med alle andre kommunale velfærdsydelser. Så kritikken af at kommunerne ikke var i stand til at varetage naturopgaven, bør altså nu forstumme,” siger Martin Damm.

Kommunernes naturindsatser sker i tæt synergi med mange af de øvrige velfærdsydelser, som kommunerne har ansvaret for. Naturoplevelser og friluftsliv integreres bl.a. i skolernes aktiviteter og i fritidstilbuddene.

Derudover viser KL’s undersøgelse, at naturindsatsen foregår i tæt samarbejde med de grønne råd, hvor både de grønne organisationer og landbruget deltager. Selv om det er en frivillig opgave, har 91 kommuner oprettet et grønt råd. Og undersøgelsen viser, at 93 procent af de grønne råd inddrages i et nyt projekts idéfase og 71 procent inddrages i beslutningerne.

”Kommunerne varetager altså naturforvaltningen tæt på naturen, tæt på borgerne og tæt på de grønne organisationer og landbruget. Alt sammen i tråd med det, der var formålet med reformen,” siger Martin Damm. 

Læs faktaarket om KL's undersøgelse her på siden.

For yderligere informationer kontakt chefkonsulent Troels Garde Rasmussen på 3370-3808 eller trr@kl.dk. For yderligere kommentarer fra Martin Damm kontakt KL's presseafdeling på 3370- 3333

YDERLIGERE MATERIALE

  • Faktaark om kommmuners naturindsats april 2012