27. april 2012

Lidegaard: Central rolle til kommunerne i energiomlægning

Kommunerne får en hovedrolle i den omstilling af dansk energiforsyning, vi skal gennemføre over de næste 20 år.

Når energiforliget, som et meget bredt flertal i Folketinget for nylig har aftalt, skal føres ud i livet, vil kommunerne få en helt afgørende betydning.

Det fastslog energi- og klimaminister Martin Lidegaard, da han talte og svarede på spørgsmål fra salen på Politisk Forum.

Bedre samspil
”Der er brug for at styrke samarbejdet mellem kommuner og stat, når energiaftalen i de kommende år skal udrulles. Jeg forestiller mig ikke væsentlige ændringer på opgavefordelingen, men jeg forestiller mig et betydeligt bedre samspil mellem staten og kommunerne,” sagde Martin Lidegaard.

Han skitserede den kæmpe udfordring, vi står over for på energiområdet både i Danmark og i resten af Europa:

”Over de næste to årtier skal to tredjedele af den eksisterende elproduktion udskiftes eller fornyes. Vi skal bygge en helt ny energisektor for Europa,” sagde ministeren.

Han pegede på, at energiforliget fokuserer på tre hovedindsatser: En markant indsats for at styrke energieffektiviteten, en stor satsning på vind, biomasse, biogas og sol og endelig udvikling af Smart Grid – et mere intelligent og fleksibelt energisystem.

”Mange kommuner er allerede rigtig godt i gang med at gøre jeres bygninger og varmesystemer mere effektive, men nu afsætter viet anseeligt milliardbeløb og nogle meget store puljer til også at gøre virksomhederne mere energieffektive,” sagde Martin Lidegaard.

Går den rigtige vej
Han var optimistisk omkring muligheden for også på globalt plan at sikre en udbygning af de vedvarende energikilder:

”Allerede i dag er det sådan, at 80 pct. af energiinvesteringerne i Europa er i vedvarende energi, og på verdensplan er det 50 pct. Så det går ikke hurtigt nok i forhold til vores klimamålsætninger, men det går den rigtige vej, og det vil blive stadig billigere at investere i vedvarende energi og dyrere at investere i fossile brændstoffer. Om to-fire år regner man med, det bliver billigere at investere i sol end i kulkraft.”

”Men også her er vi afhængige af den kommunale indsats – blandt andet til at finde plads til de nye vindmøller, vi skal opføre i de kommende år,” sagde Martin Lidegaard, der slog en meget optimistisk tone an:

”Vi er en meget privilegeret generation, der får lov til at tage del i et fantastisk eventyr over de næste 20 år. Der er uanede mængder af potentialer inden for det her område, og Danmark bliver igen betragtet som en foregangsnation. Det kan vi være stolte af, men det forpligter, og vi skal løse denne her opgave i fællesskab,” sagde Martin Lidegaard.