05. april 2012

Ledelsesinformation og dokumentation

Kommuner er komplekse organisationer. Medarbejdersammensætningen er bred, ydelserne er mange og ofte sammensatte, selve organisationen er stor og ledelsesstrukturen er underlagt en række politiske spilleregler. Det stiller store krav til ledelsens manøvrerevner, hvilket bl.a. handler om at sikre viden om, hvad der sker i organisationen

Styringen af alt fra daginstitutionen til kommunens samlede ældreområde står og falder med, at ledelsen kan træffe beslutninger på baggrund af tilgængelige, fortolkede, relevante og sikre data. Dette bør være kernen i enhver kommunens håndtering af arbejdet med ledelsesinformation.

I KLK’s perspektiv handler ledelsesinformation meget om valg. Det er vigtigt at fokusere på hvilke oplysninger, der er behov for hhv. ikke behov for på de enkelte niveauer, sikre at de dækker hele spektret af nødvendig styringsviden, etablere systemer og processer, der sikrer, at oplysningerne tilvejebringes og sikre en kobling til beslutningsprocesserne. Når KLK skal understøtte en kommune i arbejdet med ledelsesinformation, tages der derfor altid afsæt i en grundig diskussion af, hvilke styringsmæssige udfordringer forbedret ledelsesinformation skal afhjælpe.

Dernæst handler det om at skabe ”god ledelsesinformation”. Det handler bl.a. om at skabe:

  • fyldestgørende og korrekt styringsinformation
  • bredspektrede informationer så både input, output og effekt belyses
  • mulighed for at træffe beslutninger på baggrund af facts
  • etablere systemer og processer, der præges af automatik
  • etablere en kultur af proaktivitet blandt ledere og medarbejdere

Hvis du vil vide mere om KLK’s arbejde med ledelsesinformation, kan du kontakte chefkonsulent Søren Sønderby på tlf. 3050 5333 (sby@kl.dk).