26. april 2012

Kommunen har hovedrolle i grøn omstilling

Martin Damm skød Politisk Forum i gang med en tale, hvor han betonede kommunernes hovedrolle i omstillingen til grøn vækst.

Kommunen har en vigtig rolle i omstillingen til grøn vækst. Dels ved at samle andre aktører om fælles projekter, dels som den aktør, der sørger for, at rammerne for vækst er optimale.

Det sagde Martin Damm, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg, da han i Aarhus bød velkommen til Politisk Forum – KL’s store, årlige konference på teknik- og miljøområdet.

”Det er os kommuner, som kan og skal skabe de rette rammer for virksomhederne og attraktive bosteder for deres medarbejdere. Vi har muligheden for at opbygge og vedligeholde infrastrukturen og bruge vores medarbejderes kompetencer til at skabe grobund for nye vækstskabende, samarbejder mellem forskellige aktører,” sagde Martin Damm.

Stribevis af samarbejder
Han fremhævede visionen om Naturpark Lillebælt, hvor Middelfart, Kolding og Fredericia Kommuner sammen med lokale virksomheder, landmænd og grønne organisationer vil give borgerne adgang til gode naturoplevelser og skabe et område med potentiale for erhvervsmæssig vækst.

”Netop ved at bringe forskellige aktører sammen vil kommunerne skabe et rum, hvor synergier kan opstå, og potentialer skal udnyttes – og hvor målet er, at alle oplever det som værdiskabende og effektivt”.

”Hvis vi kigger ud over vores land, vil vi se stribevis af den slags samarbejder opstå. Ser vi mod Esbjerg, er en grøn energiklynge ved at opstå. Her vil virksomheder inden for energisektoren samarbejde med universiteterne og energiselskaberne. I min egen hjemkommune Kalundborg har vi lange erfaringer med en industriel symbiose, hvor vi er med til skabe muligheder for, at virksomhederne kan genbruge hinandens restprodukter.”

”Jeg mener, at vi som kommuner kan være med til at skabe nye arbejdspladser, der gør Danmark grønnere – netop ved at agere lokomotiv for innovativt netværkssamarbejde,” understregede Martin Damm.