27. april 2012

”Har du talt med dit erhvervsliv i dag?”

Kommunerne er afgørende for erhvervslivets rammebetingelser, og nogle gør det fremragende – men bestemt ikke alle, sagde DI’s direktør Lars Goldschmidt på Politisk Forum.

”Når vi nu ved, at kommunerne er meget vigtige for erhvervslivets rammebetingelser, og vi ved, at nogle kommuner gør det fremragende - hvordan kan vi så sikre, at de gode eksempler bliver til den almindelige, generelle virkelighed”?

Det spørgsmål rejste DI’s direktør Lars Goldschmidt, da han på Politisk Forum talte om ”kommunerne som forudsætning for vækst”.

Må gerne stille krav
”Der er en lang række af kommunernes aktiviteter, som har stor betydning for virksomhedernes rammebetingelser,” sagde Lars Goldschmidt, der blandt andet fremhævede betydningen af, hvordan man udfører rollen som planmyndighed.

”Hvis en planopgave tager fire år, kan det være ligegyldigt, om man i sidste ende får en tilladelse eller et afslag. I må meget gerne stille store krav til virksomhederne, men det er afgørende, at tingene går stærkt. Og det er afgørende, at man har en dialog og har lagt en klar linje fra kommunens side, så der er en rimelig  forudsigelighed om, hvad afgørelsen bliver.”

Lars Goldschmidt understregede behovet for et tæt samspil mellem kommunerne og erhvervslivet:

”Når vi argumenterer for, at I skal lægge flere opgaver ud til private virksomheder, er det ikke, fordi vi tror, at vi altid kan udføre opgaven bedre, men fordi det at udføre opgaver for den offentlige sektor kan give danske virksomheder en viden, som vi kan bruge i den globale konkurrence,” sagde Lars Goldschmidt.

”Kommunerne spiller også en meget vigtig rolle som indkøbere. I Danmark skal vi leve af at udvikle højteknologiske produkter af meget høj kvalitet, og så det er jo ærgerligt, hvis kommunerne som den største indkøber i dette land køber discount i stedet for at satse på kvalitet,” sagde Lars Goldschmidt.

Mød virksomheder med en håndsrækning
Han opfordrede kommunerne til at ”møde virksomhederne med en håndsrækning” og nævnte et konkret eksempel på en udenlandsk virksomhed, der den 22. december skrev til otte danske kommuner, i forbindelse med at den skulle beslutte sig for placeringen af en afdeling i Danmark.

”Den 1. januar lå der et svar fra én af de otte kommuner, og det var så der, virksomheden endte med at placere sig. Det er jo en bevidst beslutning, at man i den ene kommune vurderede, at det her var en vigtig sag, der skulle prioriteres. Ligesom det også er en bevidst prioritering, at man i de syv andre kommuner ikke arbejder så meget i dagene omkring jul og nytår, for det plejer man jo ikke at gøre, og derfor ikke får rykket på sådan en henvendelse,” pointerede DI’s direktør.