17. april 2012

Gevinster at hente på kommunernes udgifter til transport

Der er effektiviseringsgevinster at hente på de kommunale udgifter til transport af blandt andre skoleelever, ældre og handicappede, viser ny rapport.

Deloitte har for Finansministeriet udarbejdet en analyse af de kommunale udgifter til befordring af skoleelever, ældre, handicappede mv. Analysen tegner et billede af, at der kan hentes en række effektiviseringsgevinster.

”Det er en interessant analyse, der er udarbejdet, og der er noget, der tyder på, at der er gevinster at hente. Og som ansvarlige politikere er vi selvfølgelig interesserede i at se nærmere på mulighederne for at hente effektiviseringsgevinster på befordringsområdet,” siger KL’s formand Jan Trøjborg.

Analysen af de kommunale befordringsudgifter forventes at indgå som et element i årets økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen.

”Analysen viser, at der kan være forskellige måder at hente eventuelle effektiviseringsgevinster på. Nogle af de håndtag, der kan skrues på, er volumen i kørselsopgaven, organisering af opgaven, visitation, kapacitetsudnyttelse osv. Derfor synes jeg heller ikke, at man allerede nu skal lægge sig fast på en bestemt model. Der er nemlig flere veje til målet. Hvordan man skal hente effektiviseringsgevinster, er noget af det, vi skal drøfte med regeringen i de kommende økonomiforhandlinger,” udtaler Jan Trøjborg.