10. april 2012

Boligejere har udsigt til stor kloakregning

Skybrud og oversvømmelser har betydet store skader i landets kommuner. Derfor vedtager mange kommuner nu spildevandsplaner, der kan koste boligejerne dyrt.

Oversvømmede kældre og ødelagte veje. Skaderne efter de sidste somres massive regnskyl, får nu flere kommunerne til at vedtage nye spildevandsplaner med separat kloakering. Det skriver Bolius’ Boligmagasin, Bedre Hjem.

Som regel bliver udgifterne til renovering af kloaknettet finansieret via spildevandsafgiften, som er en takst, borgere og virksomheder betaler, og som for en gennemsnitfamilie løber op i cirka 4.500 kroner årligt.

Sund fornuft
Men hvis renoveringen kræver tiltag på egen grund, er det den enkelte boligejer, der skal punge ud. Og det er tilfældet, hvis kommunerne vælger separat kloakering. Regningen kan ifølge Parcelhusejernes Landsforening løbe op på 150.000 kroner for den enkelte boligejer.

”Stort set alle kommuner er i gang på det her område, og de fleste steder er separat kloakering en af de ting, man kigger på. Al sund fornuft taler for at holde spildevand og regnvand adskilt, så min vurdering er, at boligejerne lige så godt kan vænne sig til, at det er det, der kommer til at ske,” siger formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg, Martin Damm (V) til Bedre Hjem.

Færre oversvømmelser og bedre salg
Men det kan komme til at gå hårdt ud over boligejerne, der ikke nødvendigvis har regnet med en ekstraregning i denne størrelse, mener direktør i Bolius Boligejernes Videnscenter, Ulrik Heilmann.

”Hvis man vil pålægge boligejerne så stor en udgift, så må man være parat til at lave en ordning, hvor man kan betale den over mange år,” siger han.

Der er dog også fordele for boligejerne ved et forbedret kloaknet. Fx kan det være med til at forhindre, at boliger bliver oversvømmet under voldsomme regnskyl. Samtidig kan det være svært at sælge en bolig, der har risiko for at blive oversvømmet.