12. april 2012

50.000 skal hjælpe med at forbedre arbejdsmiljøet

Et spørgeskema bliver i disse uger sendt ud til cirka to procent af alle beskæftigede i Danmark. Målet er at forebygge nedslidning, stress og andre arbejdsmiljøproblemer.

Den største danske spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø er netop i disse uger på vej ud til 50.000 beskæftigede, som nu får mulighed for at berette om deres arbejdsmiljø og helbred.

Viden fra spørgeskemaet vil Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø bruge til at forebygge nedslidning, stress og andre arbejdsmiljøproblemer på de danske arbejdspladser de næste otte år. Målet er at mindste den fysiske og psykiske overbelastning med 20 procent fra 2012-2020.

En unik chance
”Vi håber, at rigtig mange vælger at besvare vores spørgeskema. Man kan se spørgeskemaet som en unik chance for at fortælle om, hvordan man selv oplever sit arbejdsmiljø. Hvad er godt, og hvad er skidt? Alle svar bliver analyseret af vores forskere, så man senere kan se resultaterne fordelt på jobgrupper, aldersgrupper og køn på vores hjemmeside,” siger Palle Ørbæk, direktør for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og fortsætter:

”Vi kobler også svarene til registerdata, så vi kan se, hvilken betydning arbejdsmiljøet i dag har for det langvarige sygefravær og nedslidningen. Resultaterne bliver stillet til rådighed for alle parter med henblik på maksimal nyttiggørelse af dem til forbedring af arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser.”

Læs mere om undersøgelsen på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside.