17. september 2010

KL gendriver økonomiske fejlskud

Søgelyset er i den grad rettet mod kommunernes økonomi, nu hvor budgetlægningen står øverst på dagsordenen. Enkelte mediehistorier har desværre haft afsæt i misforståelser og fejlfortolkninger. KL har taget en række initiativer for at gendrive fejlskuddene.

KL har blandt andet sendt et brev til Folketingets medlemmer og til en række medier, hvor der redegøres for, hvad der er op og ned i de mest markante misforståelser i den seneste debat. I brevet gøres der fx op med påstanden om at kommunernes udgifter skrider, som det flere steder fra blev hævdet som følge af de kvartalsvise nationalregnskabstal.

For tallene viser jo tværtimod, at kommunerne bremser op. For det første ligger kommunernes regnskabsprognose for 2010 under regnskabet for 2009. Helt konkret barberer kommunerne udgifterne i år med over 1 mia. kr. i forhold til 2009. Det antyder en klar faldende aktivitet fra 2009-2010.

Derudover ser den foreløbige prognose ud til, at kommunerne skærer yderligere ind til benet i forhold til budgetterne for 2011. Den nuværende prognose ligger ca. 1 mia. kr. lavere end det loft, som regeringen har sat for serviceudgifterne. I forhold til 2010 er det fald i serviceudgifterne på ca. 3,5 mia. kroner og i forhold til niveauet i 2009 svarer det til et fald i serviceudgifterne på op til fem milliarder kroner.

Alt tyder altså på, at kommunerne er på rette vej i forhold til den økonomiske kurs, som regeringen har dikteret med genopretningsplanen.

Det vil dog formentlig ikke gå ubemærket hen, at prognoserne også indikerer et merforbrug på ca. 2 mia. kr. i 2010 i forhold til det budgetlagte niveau.

I den forbindelse er det vigtigt for debatten at gøre medierne og andre opmærksom på, at der skal ses både på 2009, 2010 og 2011, når regnskab 2010 skal vurderes. For regnskabet for 2010 skal ses som et led i et langt, sejt træk og ikke isoleret holdes op mod det oprindelige budget. Regnskab 2010 er en mellemstation i forhold til 2011, hvor gevinsterne af det arbejde, som kommunerne allerede har igangsat, vil indfinde sig i 2011.

Strukturændringer i kommunerne
Baggrunden er, at mange af handleplanerne indebærer strukturændringer i kommunerne, fx i form af skolesammenlægninger, skolenedlæggelser, samling af flere skoler under samme ledelse, lukning af plejehjem eller sammenlægning af daginstitutioner. Implementeringen af sådanne beslutninger tager tid og lovgivningens lidt kluntede høringsregler skal overholdes.

Derudover er en vigtig del af forklaringen, at aktiviteterne i det regionale sygehusvæsen er større end forudsat, hvilket naturligvis giver anledning til større kommunale medfinansieringsudgifter. Udgifter, som kommunerne ikke har mulighed for at påvirke.

Alt dette forsøger KL at minde både meningsdannere, medier og medlemmer af Folketinget om, når de fremfører synspunkter i debatten. Udover brevet til medlemmerne af Folketinget og medierne har medierne fået medsendt et notat, hvor de vigtigste nøglebegreber inden for kommunaløkonomi præsenteres. Se notatet her