01. november 2010

Spredning

Skab innovationskultur og nye innovationsforløb

Indtast alt-tekst her.
Odense Kommune spredte blandt andet erfaringerne fra projektet ved at lave en ”flash-mob” på gågaden i Odense. I fem minutter stod medarbejdere og personale fra Camillagården og holdt hinanden i hånden. Forbipasserende fik tilbudt postkort og andet med korte beskrivelser af projektet.

Hvad er spredningsfasen?

 • I spredningsfasen overvejes det, om de nye ideer og koncepter kan spredes til andre dele af kommunen.
 • Der arbejdes med at dele viden om erfaringer med innovationsforløbet og de anvendte metoder.
 • De personer, der har arbejdet med innovationsforløbet, kan med fordel fungere som ambassadører for model og metoder fx gennem foredrag og kompetenceudviklingsforløb.

Hvorfor:

 • For at sikre videndeling og erfaringsudveksling.
 • For at skabe inspiration til nye innovationsforløb på tværs af kommunen.
 • Sikre at de nye kompetencer og erfaringer bliver brugt aktivt fremover – og dermed danne grobund for en vedvarende innovationskultur.

Gode råd:

 • Tænk i kommunikationskanaler fx stormøder, intranet, netværk, kompetenceudviklingstilbud m.m.
 • Overvej hvilke aktører – herunder repræsentanter fra direktør- og ledelsesniveau, der kan støtte spredningsprocessen.
 • Arbejd aktivt med HR-, udviklings- og kommunikationsafdelingen omkring spredningsfasen.

YDERLIGERE MATERIALE

 • LINK

  Model for bruger- og medarbejderdreven innovation