16. marts 2010

Dygtige ledere er afgørende for kommunerne

Hvis kommunerne fortsat skal kunne levere god service i en tid, hvor pengene mildest talt ikke hænger på rådhusene, kræver det mere kompetente ledere på alle niveauer. Ikke mindst fordi den enkelte kommunale leder fremover skal lede flere medarbejdere end i dag. Det er udgangspunktet for en ny KL-politik, som vil gøre kompetent ledelse til et nøgleord for kommunerne.

Man behøver ikke sidde klinet til nyhedsudsendelserne i denne tid for at forstå, at de kommende år ikke bliver nogen dans på dukater for de danske kommuner. Ord som nulvækst, effektiviseringer og besparelser går igen, når politikere og økonomer beretter om kommunernes udfordringer.

Hvis det under de forudsætninger skal lykkes kommunerne at levere ældrepleje, undervisning og børnepasning af høj kvalitet, er det helt afgørende, at de kommunale ledere er gearet til opgaven. Det mener Erik Nielsen, borgmester i Rødovre og formand for KL’s arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg. Derfor har KL’s formandskab netop vedtaget en ny politik, som under overskriften ”Den kompetente leder” skitserer, hvordan kommunernes forening vil sikre, at de kommunale ledere bliver dygtigere. Erik Nielsen peger på, at ledernes kvalitet er en afgørende forklaring på, hvorfor nogle skoler og institutioner gør det bedre end andre, selv om de har ensartede vilkår.

»Lederen i børnehaven, folkeskolen, ældrecentret eller på rådhuset har en nøglerolle i forhold til, om kommunen leverer en god service til borgerne. Gode ledere sikrer, at medarbejderne er motiverede og effektive i deres arbejde. Og i en situation, hvor økonomien er særdeles stram, bliver ledernes rolle endnu mere afgørende,« siger Erik Nielsen.

Samtidig står kommunerne i de kommende år over for en regulær åreladning af erfarne ledere. Mere end en tredjedel af de nuværende ledere er fyldt 55 år og siger dermed farvel til chefjobbet inden for nær fremtid. Det giver en stor udfordring med at rekruttere dygtige afløsere i en stadig mindre gruppe af erhvervsaktive, og realistisk set vil det formentlig også betyde, at hver enkelt leder vil skulle lede flere medarbejdere.

»Det går kun, hvis lederne bliver dygtigere. Derfor skal KL og kommunerne sætte ledelse højt på dagsordenen i de kommende år. Kompetent ledelse er et centralt omdrejningspunkt for kommunernes udvikling,« siger Erik Nielsen.

Den nye KL-politik opstiller en række konkrete indsatser, som skal bidrage til at realisere visionen om ”den kompetente leder” på alle niveauer i kommunerne:

  • KL skal etablere samarbejds- og udviklingsprojekter om ledelse med mindst 15 kommuner og konsulentaftaler med mindst 25 kommuner. Der skal blandt andet arbejdes med ledelsesevaluering, talentspotting og -udvikling og økonomiske styringsmodeller.
  • Der skal etableres et Partnerskab for Ledelse med 3-5 kommuner. De skal blandt andet gennem arbejde i et såkaldt reflektorium opdage og udvikle ledelsesfagligheder, som vi endnu ikke har erkendt.
  • KL skal i samarbejde med blandt andre staten og Væksthus for Ledelse målrettet støtte indsatser, der gennem forskning, udredning og formidling kan gøre offentlig ledelse mere videnbaseret.