16. juni 2010

Høring af udkast til vejledning om indberetning og godkendelse af vandforsyningsdata

By- og Landskabsstyrelsen har sendt et udkast til vejledning i høring. KL har sammen med KTC afgivet høringssvar.

Det er positivt, at der nu kommer en vejledning om indberetning og godkendelse af vandforsyningsdata. Vejledningen skal bruges af en række forskellige brugere som kommuner, laboratorier, vandforsyninger og evt. også rådgivere. KL gør i høringssvaret opmærksom på, at vejledningen i forhold til målgruppen skal være klar og præcis i sin gennemgang af myndighedsroller og indberetningspligter samt være overskuelig og let tilgængelig. Vejledningen understreger behovet for en fælles forståelse af roller og begreber. Det fulde høringssvar findes til højre som pdf dokument.