17. juni 2010

170 ideer til økonomisk effektivisering

Hvert fjerde forslag i kommunernes omstillingskataloger har karakter af økonomisk effektivisering. Det viser en ny rapport fra KREVI, som med udgangspunkt i 700 effektiviseringsforslag i 57 omstillingskataloger fra 39 kommuner har identificeret 170 ideer til effektivisering. Ideerne er samlet og kategoriseret i et inspirationskatalog.

Rigtigt mange kommuner benytter i den politiske fase af budgetprocessen et katalog med beskrivelser af udvidelses- og reduktionsforslag. Det viser KREVI's "Kortlægning af af de kommunale budgetprocesser for 2009".

Kataloget kan have mange forskellige benævnelser, fx omstillingskatalog, prioriteringskatalog, prioriteringskatalog, udvidelses- og reduktionsblokke, sparekatalog, råderumskatalog, mulighedskatalog mv. Kataloget indeholder ofte forslag om udvidelser og besparelser på konkrete politikområder. Formålet er at give politikerne et grundlag for at prioritere i budgetprocessen.

KREVI har indsamlet kommunernes omstillingskataloger. Formålet har været at give kommunerne konkret, brugervenlig inspiration til økonomiske effektiviseringer og synliggøre de forskellige måder, omstillingskataloger kan indrettes på.

Som grundlag for inspirationskataloget vedrørende økonomiske effektiviseringer indgår omstillingskataloger vedrørende Budget 2009, Budget 2009, genåbning af Budget 2010 og Budget 2011. 

I alt indgår 57 omstillingskataloger fra 39 kommuner. I disse har KREVI identificeret ca. 700 økonomiske effektiviseringsforslag, som efterfølgende er blevet samlet og generaliseret til 170 forskellige ideer under følgende typer af effektiviseringer:

 • Strukturtilpasninger - lukning af fysiske enheder
 • Organisatoriske tilpasninger
 • Bedre tilrettelæggelse af arbejdet
 • Digitalisering og ny teknologi
 • Tværgående samarbejde - internt og mellem kommuner
 • Tilpasning af ydelser i forhold til anvendelse og tildelingskriterier
 • Omlægning af servicetilbud
 • Konkurrenceudsættelse
 • Hjemtagelse af ydelser
 • Effektivisering af indkøb
 • Energibesparende tiltag
 • Øvrige forslag

Ideerne er kort beskrevet for, at man hurtigt kan hente inspiration og vurdere, hvilke ideer der er hensigtsmæssige at arbejde videre med i den enkelte kommune. I forbindelse med hver ide henvises til en eller flere kommunale omstillingskataloger, hvor forslaget indgår.  

KREVI gør opmærksom på, at ideerne i inspirationskataloget ikke nødvendigvis er politisk godkendt i den enkelte kommune og derfor heller ikke nødvendigvis implementeret. Der er herller ikke foretaget en indholdsmæssig evaluering af de 170 ideer. Det er således op til læseren at vurdere, om forslagene kan gennemføres lokalt.

Se pressemeddelelsen og hent inspirationskataloget vedrørende økonomiske effektiviseringer og notatet med kortlægningen af de kommunale omstillingskataloger i bilagene i højre side.