19. januar 2010

Kommunalt ansatte i en højere sags tjeneste

Et godt samarbejde med kollegerne og følelsen af at man gør en forskel, er de vigtigste motivationsfaktorer i hverdagen for de ansatte i kommunerne. Løn og karrieremuligheder ligger til gengæld i bunden, viser en ny undersøgelse foretaget af AKF. Det er også på følelsen af at gøre en forskel, at kommunerne kan vinde kampen om de få ledige hænder, der bliver i fremtiden, mener rekrutteringsekspert.

Et godt samarbejde med kollegerne er topscorer, når man spørger de ansatte i kommuner om, hvad der motiverer dem i deres daglige arbejde. 93 procent svarer, at et godt samarbejde med kollegerne er overordentligt eller meget vigtigt. De ansatte ser dog i høj grad også udover egen næsetip, da 87 procent finder det overordentligt eller meget vigtig for deres motivation, at brugerne er tilfredse.

På de næste pladser kommer, at ledelsen anerkender ens arbejde, og at man opfylder sine faglige krav og standarder. I modsatte ende finder man løn og personalegoder og karrieremuligheder, som kun henholdsvis 66 og 41 procent finder overordentligt eller meget vigtigt. Det viser en ny undersøgelse, som Anvendt KommunalForskning (AKF) har gennemført for KL, Danske Regioner og lønmodtagerfællesskabet KTO.

For Karsten Vrangbæk, forskningsleder i AKF, lever resultaterne helt op til prototypen på en offentligt ansat:

»De er fagligt engagerede og interesserede i at have et fagligt fællesskab og et godt miljø på arbejdspladsen. Samtidig føler nogle det lidt som et kald at arbejde i det offentlige. Man tager hensyn til en almen interesse eller generelt samfundsansvar og fokuserer på at få det bedste ud af midlerne,« forklarer Karsten Vrangbæk.

Michael Ziegler, borgmester i Høje-Taastrup og formand for KL’s løn- og personaleudvalg, glæder sig specielt over, at de ansatte motiveres af, at brugerne er tilfredse:

»Kommunens vigtigste opgave er jo dybest set at give borgerne den bedst mulige service. Derfor er det selvfølgelig særdeles tilfredsstillende som arbejdsgiver, at de ansatte også prioriterer det højt,« siger Michael Ziegler.

Løn spiller en mindre rolle

Selv om forskningsleder Karsten Vrangbæk ikke er overrasket over topscorerne på motivations-barometret, havde han alli-gevel forventet, at løn og karrieremuligheder ville betyde mere for motivationen:

»At karrieremuligheder er den laveste motivationsfaktor reflekterer formentlig i høj grad det jobmarked, de kommunalt ansatte befinder sig i, hvor der for flere af dem ikke er så mange steder at flytte sig hen. Hvis man er sosu-assistent, er det begrænset, hvor mange steder man kan gå hen.«

Løn og personalegoders lave placering mener Karsten Vrangbæk, at man kan fortolke på flere måder:

»Den høje grad af kollektiv løndannelse gør, at lønnen næppe har den store betydning for medarbejderne individuelt i hverdagen. Samtidig har lønnen for mange ikke været afgørende for at vælge det offentlige, og de bliver motiveret af nogle andre ting,« siger Karsten Vrangbæk.

Dennis Kristensen, formand for fagforbundet FOA, der organiserer en stor del af sosu-personalet, mener dog ikke, man kan tolke lønnens lave placering derhen, at de ansatte er tilfredse med lønnen:

»Når man spørger til motivationen, tror jeg, rigtig mange af vores medlemmer ikke tænker på lønnen, da den ligger fast. Det hjælper jo ikke så meget at skifte fra den ene hjemmepleje til den anden hjemmepleje lønmæssigt. Men hvis man spurgte, om de var tilfredse med lønnen, ville man få et helt andet resultat,« siger Dennis Kristensen og tilføjer:

»Mine medlemmer ser ligesom lønnen som givet, og den spiller derfor ikke den store rolle i deres daglige motivation for at gå på arbejde. De lægger i stedet vægt på, at de har et godt og udfordrende arbejdsliv, hvor de skal bruge hovedet,« siger Dennis Kristensen.

Man skal føle, man gør en forskel

Netop muligheden for at bruge sin faglighed i samarbejde med gode kolleger og følelsen af at gøre en forskel bør være en væsentlig del af kommunernes strategi, når der i fremtiden skal kæmpes om de små årganges arbejdskraft. Det mener Steen Vidø, direktør for Mercuri Urval og ansvarlig for rekrutteringsbureauets aktiviteter i den offentlige sektor:

»Det offentlige behøver ikke være lønførende for at tiltrække relevant arbejdskraft. Enhver, der går ind i det offentlige, ved godt, at man taber noget på lønnen i forhold til det private. I stedet giver det en anden meningsfuldhed. Man træffer simpelthen et valg, hvor man siger: ”Det her er vigtigt for mig at arbejde med, og det har en samfundsmæssig betydning – sådan vil jeg kendes”. Og det tror jeg, der kommer endnu mere af oven på krisen og de etik- og moraldebatter, vi har i øjeblikket,« siger Steen Vidø.

Han mener, at kommuner her har en fordel i forhold til det private erhvervsliv:

»Det vil blive et meget mere væsentligt parameter, og så vil det private skulle definere sig i forhold til etik og moral på en anden måde, for ellers vil de komme til at stå og mangle hænder fra de små ungdomsårgange.«

Dennis Kristensen er heller ikke i tvivl om, at det spiller en rolle for FOA’s medlemmer, hvordan de oplever arbejdspladsen, når de skal vælge arbejde. Og her er det især tre ting, de ser efter: Hvordan arbejdet tilrettelægges, mulighederne for indflydelse og hvordan ledelsen agerer:

»Ældreplejen et godt eksempel. Nogle steder bliver du udstyret med en seddel eller en elektronikdims, der præcist beskriver, hvad du skal lave dagen igennem – hvor mange minutter du har til de enkelte ting, samtidig med at du skal krydse af, når du har gjort det. En sådan detailstyring og den måde at tænke ledelse på er lige præcis det modsatte af det, medarbejderne efterspørger,« siger Dennis Kristensen, og giver kommunerne et godt råd med på vejen:

»Når man skal tænke i at tiltrække arbejdskraft, gælder det om at være førende på det felt, at medarbejderne føler, at det ”sgu ikke er ligegyldigt, om jeg er her eller ej. Det er helt afgørende, jeg er her, for jeg gør en enorm forskel og bliver værdsat”. Og her står kommunerne over for en stor udfordring,« vurderer Dennis Kristensen.

Den udfordring er kommunerne klar til at tage på sig, forsikrer Michael Ziegler, formand for KL’s løn- og personaleudvalg:

»Det er vigtigt, at vi fastholder og udbygger kommunernes rolle som en arbejdsplads, hvor der er rum til at bruge sine faglige kvalifikationer. Samtidig skal der være et godt arbejdsmiljø, hvor man har det godt og omgås sine kolleger på en fornuftig måde. Og for det tredje er det vigtigt, at ledelsen formår at understøtte og anerkende medarbejderne i deres arbejde og være synlig i sin ledelse,« siger Michael Ziegler.

Af Jens Jørgensen, jjr@kl.dk