06. januar 2010

Genvej til effektivisering på lønområdet

Er der effektiviseringer at hente på lønområdet? Og hvor skal man i givet fald sætte ind for at høste disse effektiviseringer? Disse og mange andre spørgsmål kan du få svar på i pjecen til højre.

En undersøgelse fra KL viser, at næsten en tredjedel af kommunernes budgetterede effektiviseringsgevinster i 2010 vil blive høstet gennem en bedre organisering og tilrettelæggelse af arbejdet.  

Det gælder bl.a. på lønområdet, hvor analyser viser, at tidsforbruget på løn- og ansættelsesområdet kan reduceres betragteligt. I en kommune kan tidsforbruget, som anvendes på ansættelse, lønændringer og lønkørsel, halveres. Desuden kan gennemløbstiden – dvs. tiden fra fx en beslutning om ansættelse til personen har modtaget ansættelsesbrev, og personen er oprettet med korrekt løn - kan reduceres med 90 pct.

De to eksempler viser med al ønskelig tydelighed, at der er store gevinster at hente på løn- og ansættelsesområdet.

Eksemplerne er udarbejdet med udgangspunkt i KL’s Arbejdsgangsbank. I denne findes beskrivelser af mere end 400 kommunale arbejdsgange på forskellige fagområder. Med Arbejdsgangsbanken kan kommunen skyde genvej til gevinsterne.

I pjecen til højre kan du læse en række konkrete effektiviseringsanbefalinger på lønområdet.

Om arbejdsgangsbanken

Arbejdsgangsbanken er en digital bank med mere end 400 kommunale arbejdsgange inden for forskellige fagområder. I banken finder du beskrivelser og vejledning til, hvordan kommunen udfører opgaverne mest effektivt i forhold til lovgivning, ressourceforbrug, kvalitet og tilfredse medarbejdere.

Arbejdsgange på lønområdet er dokumenteret i banken og giver svar på, hvad der skal til for, at kommunen kan høste gevinster ved en bedre arbejdsgange.

Ønsker du yderligere information om Arbejdsgangsbanken, kan du klikke på linket i højre side og komme direkte til Arbejdsgangsbankens hjemmeside.

I dokumentet i højre side kan du samtidig læse en generel beskrivelse af ideen bag Arbejdsgangsbanken.