26. februar 2010

Hverdagsrehabilitering nedsætter efterspørgslen efter praktisk og personlig hjælp i Fredericia

Med fokus på borgernes ressourcer og hjælp til selvhjælp har Fredericia Kommune sat sig for at ændre på forudsætningerne for fremtidens pleje. Projekt ”Længst Muligt I Eget Liv” udfordrer og styrker svage borgere og giver kommunekassen en besparelse.

Projekt ”Længst muligt i eget liv” i Fredericia Kommune er et eksempel på en ny model for samspil mellem den ældre borger og kommunen om rehabilitering. Modellen for ”hverdagsrehabilitering” arbejder med at fastholde fysiske, sociale og kognitive evner, så den aldersbetingede svækkelse udskydes.

Borgere, der henvender sig til kommunen med anmodning om praktisk eller personlig hjælp, tilbydes at indgå i et intensivt rehabiliteringsprogram, hvor borgeren i løbet af 6-8 uger sættes i stand til selv at varetage opgaven.

De første resultater er meget lovene. Efter det intensive program falder borgernes behov for hjælp markant, og flere behøver slet ikke hjælp. Antallet af visiterede ydelser er faldet mærkbart. Udgifterne er faldet med ca. 500.000 kr. om måneden, hvilket tilskrives den nye indsats.

Kommunen er nu i gang med at udbrede programmet til ikke kun at omfatte nyvisiterede, men også alle de personer, der i dag modtager hjælp. Målet er, at 10 pct. bliver helt selvhjulpne og 40 pct. bliver delvist selvhjulpne.

Læs mere om Fredericia-modellen "længst muligt i eget liv" via linket i højre side.