24. februar 2010

Fra beskyttet til støttet beskæftigelse i Ballerups bibliotekscafé

De 11 medarbejdere med psykisk udviklingshæmning i Ballerup Kommunes Bibliotekscafé bærer deres cafédress med stolthed. Det har fået et job med mening, og så er det tilmed fagligt og økonomisk mere bæredygtigt.

Ballerup Kommune har blik for de ressourcer, som borgere med handicap har, og kommunen stiller krav, der modsvarer disse. Kommunens handicappolitik indeholder derfor også mål om, at kommunen skal medvirke til at skabe et varieret udbud af arbejdspladser til borgere med brug for beskyttet beskæftigelse.

Målsætningen har banet vejen for udviklingen af et spændende tilbud, der har flyttet 11 borgere med psykisk udviklingshæmning fra beskæftigelse i et beskyttet værksted til ansættelse under mere ordinære vilkår i Ballerup Kommunes Bibliotekscafé.

Tilbuddet blev til, da der pludselig blev mulighed for at ”overtage” driften af en mindre café på kommunens bibliotek. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra handicapområdet, biblioteket og den byggetekniske del blev sat sammen for i fællesskab at udarbejde et forslag til et bæredygtigt projekt med masser af signalværdig. Og forslaget blev hurtigt godkendt politisk.

Bibliotekscaféen åbnede den 4. juni 2009. Forinden var der gjort et stort arbejde, der også inddrog sagsbehandlere og socialpædagogiske vejledere bl.a. i forbindelse med rekruttering af medarbejdere.

Uniformen bæres med stolthed

Caféens drift hører under biblioteket, men de 11 medarbejdere, 2 pædagoger og køkkenlederen refererer til kommunens leder for dagtilbud til voksne med udviklingshæmning. 

Medarbejderne med udviklingshæmning arbejder side om side med bibliotekets øvrige personale. De har nøgle til biblioteket, og har adgang til faciliteter, som alt andet personale. De får lønseddel fra Ballerup Kommune, og snart skal de også have deres første medarbejderudviklings-samtale.

Opgaverne er mange. Nogle arbejder i køkkenet, andre har rengøringsopgaver, kundebetjening, servering mv.

Medarbejderne bærer deres cafédress med stolthed – for de er helt i front i mødet med borgeren, der besøger biblioteket, og som har lyst til en kop kaffe, et stykke kage eller en sandwich i caféen.

Alle medarbejdere har gennemført det lovpligtige hygiejnekursus, som indholdsmæssigt svarer til, hvad alle andre i branchen skal have. Forskellen var blot, at kurset blev særligt tilrettelagt disse medarbejdere. Det er en forudsætning for ansættelse, at hygiejnekursus er bestået.

Handicaprådets pris i 2009

Bibliotekets samlede personale har bakket op om projektet og bidraget til, at de nye kolleger har følt sig velkommen.

Medarbejderne er stolte af deres café. De passer deres arbejde, og er aktive, når de er der. De har fået en mere indholdsrig hverdag og mere selvværd og selvstændighed. Kun en enkelt er ophørt, men det har ikke været svært at genbesætte pladsen.

Også bibliotekets brugere har taget godt imod den nye café og dens medarbejdere. Caféen er velbesøgt, og de få udfordringer, som opstår, finder hurtigt en løsning.

Caféens succes afspejler sig også ved, at den fik tildelt Handicaprådets handicappris i 2009.

Det skal give mening og være faglig og økonomisk bæredygtigt

De 11 medarbejdere, der alle bor i Ballerup Kommune, skal nu ikke længere bruge tid og kræfter på en lang og dyr handicaptransport. De er udskrevet fra deres tidligere værkstedstilbud, og den tidligere udgift dertil finansierer nu tilbuddet i bibliotekscaféen. Der har dog været en etableringsomkostning til ombygning af bibliotekets køkken.

Kommunen hylder nærhedsprincippet, når det giver mening, og det er fagligt og økonomisk bæredygtigt. Planen er derfor også, at der til sommer skal etableres en udendørs café ved biblioteket, som kan skabe yderligere liv og synlighed om caféen og dens stolte medarbejdere.

Kommunen vil også bygge videre på succesen. For fremadrettet skal caféen også indgå som praktiksted for unge på ungdomsuddannelse og være særligt målrettet unge med særlige behov.

For yderligere information om Ballerup Kommunes Bibliotekscafé kontakt:

  • Robert Lorentzen, leder af dagtilbud målrettet voksne med udviklingshæmning
  • Connnie Hartz, afsnitsleder Dag- og Døgntilbud, Handicap & Psykiatri
  • Tine Vind, Bibliotekschef eller Doris Svenstrup, Vicebibliotekar