26. februar 2010

Det specialiserede socialområde – redskaber til styring og prioritering

25 konkrete redskaber skal inspirere kommunernes arbejde med at styre og tilrettelægge opgaverne på det specialiserede socialområde. Det skal være med til at få udgiftsudviklingen under kontrol.

Udgifterne på det specialiserede område har i de senere år har været kraftigt stigende. Regeringen og KL er enige om, at udgifterne skal under kontrol. Men hvad kan kommunen gøre?

I forlængelse af aftalen om kommunernes økonomi i 2009 har Indenrigs- og Socialministeriet, Finansministeriet og KL med inddragelse af kommuner samt relevante eksperter og forskere udarbejdet et bud på 25 konkrete redskaber. Redskaberne skal inspirere kommunernes arbejde med styring og tilrettelæggelse af opgaveløsningen på det specialiserede socialområde.

Pjecen viser, hvordan den enkelte kommune inden for gældende lovgivning kan styre og prioritere opgaveløsningen og udgiftsudviklingen på området, bl.a. ved at fastsætte et politisk vedtaget serviceniveau og sikre sammenhæng mellem kommunens serviceniveau og det vedtagne budget.

De 25 redskaber bliver præsenteret under følgende overskrifter:

  • Den politiske styring
  • Kvalitet i sagsbehandlingen
  • Helhedstænkningen i opgaveløsningen
  • Samarbejde og erfaringsudveksling mellem kommuner

Hent pjecen med de 25 redskaber i linket til højre.