21. december 2010

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses - spørg KLK hvordan!

KLK har lavet et nyt koncept, som giver kommunen en tilstandsrapport på kommunens styringsevne inden for det specialiserede socialområde

Mange kommuner har svært ved at holde styr på økonomien på det specialiserede
socialområde (børn og unge med særlige behov samt udsatte voksne og handicappede). Udfordringen består for det første i, at kommunens øvrige serviceområder sættes under pres. For det andet er det en udfordring at forudse og forklare de stigende udgifter. Er det prisen på tilbuddene? Er det antallet af tilbud der gives? Og hvordan er sammenhængen mellem den aktuelle visitationspraksis, og det serviceniveau politikerne har forestillet sig, at kommunen skal have?

Giv styringen et eftersyn

KLK har lavet et nyt koncept, som giver kommunen en tilstandsrapport på kommunens styringsevne inden for det specialiserede socialområde. Tilstandsrapporten giver KLK’s vurdering af kommunens styring på ni kategorier, der er helt centrale for kommunens styring. For hver kategori kan kommunen opnå følgende vurderinger:

 • A: Kommunens styringspraksis er god
 • B: Styringspraksis er nogenlunde, men der er plads til forbedring af kommunens styringspraksis
 • C: Kommunens styringspraksis bør ændres.

Tilstandsrapporten er en screening af kommunens styringspraksis på det specialiserede socialområde. Det betyder, at kommunen ved at bestille en tilstandsrapport hurtigt får et overordnet overblik over, hvor der skal sættes ind, hvis kommunen skal have styr på udgifterne. Det betyder også, at tilstandsrapporten – i modsætning til traditionelle konsulentprodukter – ikke går i dybden indenfor en enkelt styringskategori, men derimod giver et overordnet overblik over kommunens placering på alle kategorierne.

De ni kategorier, som kommunen testes på er:

 1. Hvorvidt man på alle niveauer i kommunen taler om området som styrbart.
 2. Hvorvidt kommunen har et politisk defineret serviceniveau, og om
  det er formuleret så præcist, at kommunens ansatte kan bruge det
  som rettesnor i visitationen.
 3. Hvorvidt kommunens overordnede udgiftsniveau (vurderet på offentligt
  tilgængelige nøgletal) på det specialiserede socialområde ligger
  højere, på niveau med eller lavere end sammenlignelige kommuner.
 4. Hvorvidt der er principper for, hvilke kompenserende initiativer, der
  bør igangsættes ved konstatering af udgiftsskred (fx om der påbegyndes
  revisiteringer).
 5. Hvorvidt kommunens topledelse ved hjælp af god ledelsesinformation,
  følger udgiftsudviklingen på området tilstrækkeligt tæt (fx om der
  er en tæt kobling mellem visiterede ydelser og økonomiske konsekvenser)
 6. Hvorvidt der i visitationen altid opereres med alternative løsninger inden
  for forskellige prisklasser.
 7. Hvorvidt der er systematisk opfølgning på alle sager og hvorvidt opfølgningen
  benyttes til at styrke styringen.
 8. Hvorvidt kommunen stiller klare krav til eksterne institutionerne på det
  specialiserede socialområde – det gælder andre kommuners/regioners
  tilbud samt private tilbud.
 9. Hvorvidt der eksisterer et samarbejde mellem kommunens bestiller og
  egne udførere, som bidrager til at sikre princippet om bedst og billigst.

Hvordan bliver tilstandsrapporten til?

Gennem 6 interview stilles skarpt på kommunens styring på det specialiserede
socialområde. På baggrund af interviewene samt KL’s kendskab til andre kommuners styringspraksis udarbejdes en rapport på 10-15 sider. Rapporten giver dels kommunen en status på styringspraksis, dels vil den beskrive om og i givet fald hvor, kommunen bør sætte ind med nye initiativer.

De 6 interview er med:

 • Udvalgsformand på området
 • Direktøren for området
 • Relevante chefer og ledere på området
 • Sagsbehandlere på området
 • Ledere af kommunens egne udførerinstitutioner på området
 • Økonomimedarbejdere med ansvar for området (centralt eller decentralt
  placeret)

Hovedindtrykkene fra interviewene drøftes efterfølgende på en workshop, hvor alle de interviewede deltager. Rapportens hovedkonklusioner præsenteres på et to-timers seminar for kommunalbestyrelsen eller det relevante udvalg samt kommunens direktion. Tilstandsrapporten kan rekvireres enten for det specialiserede børneområde
eller det specialiserede voksenområde.

Pris: 75.000 kroner + transport

 

Læs om KLK's øvrige ydelser på det specialiserede socialområde her.

YDERLIGERE MATERIALE

 • LINK

  KLK's øvrige ydelser på det specialiserede socialområde

 • LINK

  Download folder med KLK's konsulentydelser på det specialiserede socialområde