22. december 2010

Øvrige ydelser på det specialiserede socialområde

KL’s Konsulentvirksomhed (KLK) tilbyder en række øvrige ydelser, som understøtter, udvikler og inspirerer styringen på det specialiserede socialområde. Nedenfor ses en liste over nogen af de ydelser, som kan leveres på dette område

Oplæg om styring på det specialiserede specialområde

Målgruppe:

Byrådet, økonomiudvalget, socialudvalget og andre relevante fagudvalg samt direktionen.
Udgangspunktet for oplægget vil være behovet for at faglighed og økonomistyring sammen bliver udgangspunktet for visitationen af ydelser. Det vil være muligt at få et oplæg, som har primært fokus på enten børneområdet eller voksenområdet.

Oplægget vil/kan:

Komme med bud på gode styringsredskaber

  • Illustrere hvilke muligheder der er for at arbejde med effektiviseringer på området.

Varighed: 1 – 2 timer

Temadag om styringen på det specialiserede socialområde

Målgruppe:

Byrådet, økonomiudvalget, fagudvalg, direktionen, chefer og ledere på området, sagsbehandlere på området

Indhold:

Temadagen er struktureret i form af en workshop, hvor deltagerne får lejlighed til at arbejde med styringsmulighederne på området. Temadagen kommer således til at foregå i en vekselvirkning mellem oplæg fra konsulenterne samt konkret og fokuseret arbejde med, hvordan man kan lave en bedre praksis i kommunen.

Oplæggene på temadagen sætter fokus på de muligheder, der er for styringen af det specialiserede socialområde. Udgangspunktet vil være behovet for at faglighed og økonomistyring sammen bliver udgangspunktet for visitationen af ydelser. I oplægget vil der endvidere være mulighed for at høre om, hvordan man organisatorisk kan arbejde med effektiviseringer på området.

Det er muligt at få en temadag, som primært har fokus enten på børneområdet
eller voksenområdet.

Analyse af økonomistyring, styringskultur og organisering på det specialiserede socialområde

Målgruppe:

Politikere og administration, der arbejder med økonomistyring på det specialiserede socialområde

Indhold:

Der gennemføres et projekt, hvor styring og organisering af det specialiserede socialområde analyseres med henblik på udarbejdelsen af en række vurderinger og anbefalinger, som kan danne grundlag for et styrket arbejde med faglighed og økonomistyring på området. Projekt kan efter ønske indeholde ét eller flere af nedenstående analyseelementer.

  • Benchmarkanalyse på offentligt tilgængelige nøgletal
  • Analyse af budgetsikkerhed, budgetpraksis, udgiftsudvikling og budgetforudsætninger
  • Visitationsanalyse – gennem udvalg af anonymiserede afgjorte sager giver konsulenterne feed back til myndighedsområdet med fokus på mulige alternative tilgangei visitaitonen af den udvalgte sag.
  • Analyse af styringskulturen på de specialiserede socialområder
  • Analyse af det organisatoriske og ledelsesmæssige setup på de specialiserede områder i kommunen
  • Analyse af politikker og målsætningers bidrag til styring og niveaulægning på området

Pris:

Hvert analyseelement koster mellem 50.000 kroner og 200.000 kroner at gennemføre. Et samlet konsulentprojekt koster typisk mellem 300.000 kroner og 800.000 kroner at gennemføre. Prisen er afhængig af nærmere aftale om projektets indhold.

Bemærk:

Et eller flere af disse elementer vil kunne købes i forlængelse af en tilstandsrapport, såfremt der er behov for det.

Kurser om styring på det specialiserede socialområde


KLK tilbyder i samarbejde med COK kurser om styring på det specialiserede socialområde. Der udbydes kurserne:

  • Få styr på økonomien på det specialiserede område for børn og unge
  • Få styr på økonomien på handicap- og psykiatriområdet

Individuel tilpasning

For nogle af ovenstående ydelserne gælder, at de vil kunne leveres i en form, der vil være ens i de fleste kommuner. Det gælder primært de ydelser, hvis levering har en kortere varighed. For andre af ydelserne vil de skulle tilpasses lige præcis til den enkelte kommunes behov og ønsker. Dette sker i en dialog mellem kommunen og
KLK, som går forud for iværksættelsen af ydelserne.