31. maj 2009

SFI-rapport: Integrations- og oplæringsstillinger i kommunerne

Den 16. september 2008 blev SFI's rapport: "Integrations- og oplæringsstillinger i kommunerne" offentliggjort. Af rapporten fremgår, at kun én kommune ved udgangen af 2007 ansatte medarbejdere i integrations- og oplæringsstillinger.

Barrierer for brug af aftalen om integrations- og oplæringsstillinger 

Kommunerne peger på barrierer som manglende kendskab til aftalen om integrations- og oplæringsstillinger, travlhed i forbindelse med opgave- og strukturreformen samt at aftalen er overflødig, da kommunerne ansætter ledige på ordinære overenskomstvilkår eller efter lov om aktiv beskæftigelse, hvor kommunerne får løntilskud under ansættelsen.

Baggrunden for rapporten

Rapporten er bestilt af KL og KTO i forbindelse med parternes projekt om integrations- og oplæringsstillinger. Rapporten indgår i projektets 1. fase, hvor det skulle afklares, hvor mange kommuner der bruger aftalen samt sættes fokus på hvilke barrierer der er for kommunernes brug af aftalen.

Projektets formål er at fremme kommunernes kendskab til og anvendelse af aftalen om integrations- og oplæringsstillinger, som KL og KTO indgik pr. 1. april 2006.

I dag arbejder flere kommuner med integrations- og oplæringsstillinger

Siden rapporten blev udarbejdet arbejder flere kommuner med at oprette integrations- og oplæringsstillinger, som eksempler kan nævnes København og Århus.

I Københavns Kommune har der siden 2007 kørt et projekt, hvor der skal oprettes integrations- og oplæringsstillinger i perioden 2007-2009. I 2007 blev der oprettet 30 integrations- og oplæringsstillinger og i 2008 er der allerede nu oprettet et stort ansat integrations- og oplæringsstillinger.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger