31. maj 2009

Highlights fra Klimaplanen: Elegant og bæredygtig belysning i Albertslund

I Albertslund handler byudvikling om at få bæredygtighed, arkitektur og funktionalitet til at gå op i en højere enhed og at turde afprøve og satse på moderne og grøn teknologi, der kan hjælpe med at sænke energiforbruget.

Projektbeskrivelse

Albertslund Kommune vil være foregangskommune indenfor energieffektiv udendørs LED belysning. Belysningen i Albertslund Kommune er fra 1960’erne og de fleste belysningsanlæg er i dag nedslidte og energikrævende. Behovet for renovering og modernisering af byens udendørs belysning er en enestående mulighed for at opnå klimagevinster.

Proces

Sammen med en lang række samarbejdspartnere har Albertslund Kommune gennemført et udviklingsprojekt med støtte fra Dansk Energi. Målet var at udvikle LED til udendørs belysning og anvende det i en ny Albertslundlampe.

LED lys er diodelys, der anvendt i belysning har en lang række fordele sammenlignet med traditionelle lyskilder som glødepærer og halogenlamper. LED er energieffektiv, miljøvenlig uden brug af kviksølv og har en lang levetid.

Ligesom Albertslundlampen blev designet til den nye bydel Albertslund Syd tilbage i 1960’erne, skulle den nye Albertslundlampe designes til den nyrenoverede by.

Ny Albertslundlampe med LED

60 A Lamper kan erstatte 80 Albertslundlamper og give samme lys. Med en anlægsudgift på 790.000 er det kun 60.000 dyrere at opsætte de energieffektive A Lamper.  Til gengæld er den årlige besparelse på 6.100 KWH og en CO2 gevinst på 3 ton. Det svarer til en årlig besparelse på 8.500 kr. og en tilbagebetalingstid på syv år. Med tages udgifterne til hærværk og service af lamperne er driftsudgiften betydeligt lavere og tilbagebetalingstiden kortere. 

Resultater

I 2009 er det en realitet, at designklassikeren Albertslundlampen kan erstattes af en nyudviklet, nydesignet og energieffektiv A Lampe. A Lampen lever op til alle krav om lyskvalitet, lyseffekt og energieffektivitet og den er udviklet, så det er muligt løbende at udskifte dioderne til nye og mere effektive versioner.

A Lampen vil fremover blive anvendt i byens parker, på stier og torve. I 2009 opsættes 50 A Lamper på en strækning i byens centrum og 80 A Lamper forventes opstillet i forbindelse med renovering af kanalen i Albertslund Syd i 2010, en sti- og promenadestrækning på ca. 1,5 km.

To andre projekter med nyudviklet LED belysning testes nu i praksis. 50 nye tunnelarmaturer er opsat forskellige steder i Albertslund og solcelledrevne chaussesten. Chausséstenene kobler den nyeste LED teknologi, solceller og batteri for akkumulering af solenergien og fungerer som ledelys og adskillelse mellem gang- og cykelsti.

Erfaringer og resultater fra udviklingen af A Lampen vil danne grundlag for nye energieffektive lysprojekter, der som et aktivt led i byudviklingen kan leve op til de funktionelle, arkitektoniske og bymæssige krav i den nyrenoverede by. 

Finansiering

Udover kommunens egenfinansiering på 328.000 kr. er projektet støttet af Dansk Energi NET med PSO - midler med 651.000 kr.

Fremvisning

En prototype af den nye lampe er opsat i Kanalgaden og i en af gårdhaverne på Albertslund Rådhus.

Kontaktperson

Navn:             Karl Johan Mortensen

Mail:               karl.johan.mortensen@albertslund.dk

Tlf:                 +45 43 68 67 51

 

YDERLIGERE MATERIALE