31. maj 2009

Håndtering af fyrværkeriaffald

Her følger information om hvordan kommuner og kommunale affaldsselskaber kan forholde sig til lovligt såvel som ulovligt fyrværkeri.

Kommunerne har pligt til at anvise eller modtage fyrværkeriaffald fra borgerne, dvs. fyrværkeri som kan købes i detailhandlen, da kasseret fyrværkeri er omfattet af affaldsbekendtgørelsen.

Kasseret fyrværkeri skal håndteres som farligt affald, jf. listen over affald i bilag 2 i bekendtgørelsen. Kasseret fyrværkeri, som modtages på genbrugspladsen, skal derfor håndteres og opbevares forsvarligt.

Opbevaring af fyrværkeri skal ske efter reglerne i Bek. 1424 af 16.12.2009. Dette gælder dog ikke for opbevaring af højst 5 kg NEM konsumfyrværkeri. NEM står for NettoEksplosivstofMængde og svarer i hovedregel til ca. 1/4 af totalvægten i uaffyret fyrværkeri. For fyrværkeribatterier dog ca 1/10. Sikkerhedsstyrelsen vurderer at dette svarer til max 2 fyldte spændelågsfade på 120 l.

Opbevaring

Det fyrværkeriaffald der modtages på genbrugspladserne kan enten opbevares tørt og holdes tørt til det bliver destrueret, eller opbevares vådt og holdes vådt til det destrueres. 

Kasseret fyrværkeri kan opbevares i spændelågsfade på 30-200 liter. Kommunen skal derfor få transporteret affaldet til bortskaffelse, når der er en mængde på 5 kg NEM, medmindre reglerne for tilladelse til opbevaring af fyrværkeri kan overholdes, jf ovenfor.

Transport og bortskaffelse 

Kommunen eller genbrugspladsen skal som afsender ansøge Sikkerhedsstyrelsen om at få godkendt transportklassificeringen af fyrværkeriaffaldet. Materiale til ansøgning findes på www.virk.dk.

Transport kan f.eks. foretages efter vedlagte vejledninger fra NORD.

Affaldet bortskaffes til godkendt behandlingsanlæg som fx NORD eller andre godkendte anlæg.

Ulovligt fyrværkeri

Findes eller modtages ulovligt fyrværkeri, fx krysantemumbomber, luftbomber, sejlgarnsbomber el. lign. skal dette altid anmeldes til politiet, som varetager bortskaffelsen.

Vurderer personalet på pladsen, at det kasserede fyrværkeri er en blanding af lovligt og ulovligt fyrværkeri skal det, uden sortering, behandles som ulovligt fyrværkeri.

Links

Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside med oplysninger om opbevaring af fyrværkeri, www.sik.dk

Beredskabsstyrelsens hjemmeside med oplysninger om transport af farliggods herunder fyrværkeri, www.brs.dk

Kontaktperson i KL

Anders Christiansen, ACH@kl.dk