31. maj 2009

Ferie og familieplejere

Afholdelse af ferie - eller mangel på samme - i plejefamilier giver anledning til en række spørgsmål. Find svarene her.

Spørgsmålet om ferie i plejefamilier er en tilbagevendende anledning til spørgsmål og uenighed mellem plejefamilier og anbringende kommune.

Arbejdsdirektoratet har slået fast, at plejefamilier er omfattet af ferieloven. Det vil sige, at plejefamilierne i udgangspunktet har de samme rettigheder som enhver anden ansat.

Der er dog nogle væsentlige afvigelser:

  • Plejefamilier kan godt afholde ferie og samtidigt have plejebarnet hos sig.

  • Ferieaftalen, som ikke er en lov, men en aftale mellem de kommunale arbejdsgivere og lønmodtagere omfatter ikke plejefamilier. Det vil blandt andet sige, at plejefamilierne ikke har ret til den sjette ferieuge.

Det er problematisk, at plejefamilier er omfattet af ferieloven. En plejefamilie bør grundlæggende, og så vidt det overhovedet er muligt, være et familielignende tilbud. Det er en stor og vanskelig opgave at være plejefamilie, og det er et svært livsvilkår at være plejebarn. Plejefamiliens opgave og plejebarnets livsvilkår skal ikke gøres større og sværere ved, at plejebarnet lukkes ude af familiens ferie og frirum.

Det kan på den anden side selvfølgelig ikke udelukkes, at plejefamilier kan have behov for en tid uden plejebarnet. Dette behov kan opfyldes ved aflastning. Det er oplagt, at den anbringende kommune afklarer dens holdning til dette allerede i plejekontrakten. Det vil sige, at det bør stå klart i kontrakten, hvilke forventninger kommunen og plejefamilierne kan have til hinanden.

Konkrete svar på de typiske spørgsmål

KL får en række typiske spørgsmål. Derfor har vi samlet en række svar i to notater og en vigtigt henvisning til et notat fra arbejdsdirektoratet.

Læs hvordan kommunen aktivt kan sikre, at plejefamilien afholder alle fem ugers ferie.

Læs mere detaljeret, hvordan ferieloven omfatter plejefamilier.

Læs arbejdsdirektoratets notat om ferieloven og plejefamilier. Det er et meget vigtigt stykke papir, som blandt andet fortæller, at plejefamilien kan have plejebarnet med på ferie.