KL

Nyhed

1-10 af 905 resultater
 • Information

  KL foreslår tværkommunale helhedsplaner som input til regeringens plan for klimatilpasning

  KL har sendt et brev til miljøminister Lea Wermelin med 12 konkrete forslag til regeringens kommende plan for klimatilpasning.

  Læs mere
 • Nyhed

  Høringssvar til Høring over Vejledning om vandkvalitet

  Miljøstyrelsen udsendte 7. januar 2020 forslag til ny "Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg". Opsummerende finder KL ikke, at udkastet i tilstrækkeligt omfang understøtter arbejdet i kommuner og vandforsyninger. Her kan se og læse hele KL's høringssvar.

  Læs mere
 • Nyhed

  KL’s Teknik og Miljø’20 konference udskydes pga. COVID-19 (Coronavirus)

  Som en konsekvens af den øgede udbredelse af COVID-19 har KL truffet beslutning om at udskyde Teknik og Miljø ’20 til den 24.-25. november 2020.

  Læs mere
 • Pressemeddelelse

  KL: Der er brug for hastelovgivning på hele det kommunale område

  Lukning af skoler, plejehjem, jobcentrene mv. rammer hårdt i kommunerne, som har brug for ny lovgivning, der sikrer, at ressourcerne kan prioriteres bedst muligt, siger KL’s formand.

  Læs mere
 • Nyhed

  Tårnby og Billund har haft den største vækst siden finanskrisen

  Billund og Tårnby Kommune har siden 2008 haft en 12 gange større vækst i BNP end landsgennemsnittet. LEGO og lufthavnene er primus motorer for væksten, som blandt andet giver arbejdspladser og tilflyttere. Kommunerne gør derfor også en stor indsats for at understøtte erhvervslivet.

  Læs mere
 • Nyhed

  Flere og flere plejehjemsbeboere har glæde af fast læge

  I langt de fleste kommuner lykkes det at indføre faste læger på plejehjemmene. Det giver bedre behandling til borgerne, fordi flere sygdomme håndteres før de bliver alvorlige og samarbejdet mellem læger og personale bliver langt bedre. Lægemangel og usikkerhed om økonomien gør det dog svært at finde læger til alle landets plejehjem.

  Læs mere
 • Nyhed

  Stigende overfladenært grundvand

  Læs mere
 • Pressemeddelelse

  Klimatilpasningen skal op i gear

  Det ekstreme vejr er kommet for at blive. Det kræver styrket klimasikring i hele landet.

  Læs mere
 • Nyhed

  KL udbyder igen efterspurgte Excel-kurser, nu med helt nye metoder og værktøjer, målrettet en kommunal vinkel

  Ønsker du at blive endnu bedre i Excel? Og udnytte flere af de avancerede muligheder, der findes i programmet? Eller er du ny til Excel og vil du gerne kunne opbygge et regneark fra bunden? KL udbyder kommunalt tilrettede kurser på flere niveauer: Grundlæggende, videregående eller avanceret.

  Læs mere
 • Nyhed

  Faglig fordybelse til TEKNIK & MILJØ’20

  Klimatilpasning, jordfordeling og partnerskaber er blot 3 af de emner, som de 7 faglige sessioner handler om til KL’s TEKNIK & MILJØ ’20 konference ”Klimaet er fælles – ansvaret er også dit!”. OBS! Konferencen rykkes fra den 16.-17. april til den 24.-25. november 2020, som en konsekvens af udbredelsen af COVID-19.

  Læs mere