Velfærdsteknologi

Redskaber til virtuelle møder og skærmbesøg

Den igangværende COVID-19 situation medfører et stort behov for at holde møder virtuelt. Både med kollegaer, med borgere og på tværs af sektorer skal der pludselig findes nye løsninger.

På denne side samler vi redskaber, vejledninger, sikkerhedskrav og meget andet, der har med virtuelle møder - også kaldet skærmbesøg - at gøre, så I undgår de mange faldgruber, man ellers let falder i. Du finder bl.a. en vejledning i brug af skærmbesøg, der gennemgår alt fra leverandører, funktionaliteter og ISO-standarder til tjeklister for implementering og kommunale eksempler på god journaliseringspraksis. På denne side finder du også kommunale erfaringer og råd til god til at arbejde med videomøder, så det er let at komme i gang.

Vejledning i brug af skærmbesøg (herunder sikkerhedskrav og markedsoverblik)

I løbet af 2019 udarbejdede Center for Velfærdsteknologi en grundlæggende guide til brug af skærmbesøg - altså opkald til en borger. Det gælder bl.a. om at sørge for, at samtalerne er krypterede, at tage stilling til om borgere skal have stillet udstyr til rådighed eller bruge deres eget, samt om at sikre rolige, uforstyrrede fysiske rammer til møderne. Vejledningen finder du her:

 

Inspirationsmaterialer fra kommuner

Her finder du konkrete anbefalinger til det tekniske set-up, rollerne som mødeleder og mødedeltager samt gode råd til tværsektorielle møder. Materialet er udarbejdet af følgegruppen for Velfærdsteknologi og telemedicin i Region Syddanmark i marts 2019. Vi udbygger løbende listen, så del endelig dine erfaringer med os, hvad enten de er skrevet ned eller ej.

 

 • PDF

  Anbefalinger til det tekniske udstyr ved videomøder

 • PDF

  Gode råd til mødelederen ved videomøder

 • PDF

  Gode råd til mødedeltagerne i videomøder

 • PDF

  Gåde råd til borgere ved videomøder

 • PDF

  Gode råd til de fysiske rammer ved videomøder

 • PDF

  Tværsektoriel anvendelse af videomøder - vejledning og anbefalinger

 

Der er hjælp at hente hos IT-leverandørerne

IT-branchen har udarbejdet en oversigt over løsninger og services som deres leverandører har valgt at stille til rådighed på særlige vilkår for at støtte de offentlige myndigheder gennem krisen. https://itb.dk/nyheder/digital-hjaelpepakke-til-virksomheder-og-myndigheder/

 

Evalueringsrapport i brug af skærmbesøg

I efteråret 2018 blev der i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi gennemført en analyse af skærmbesøg og virtuelle konsultationer i kommuner, regioner og tværsektorielt. Analysen viser bl.a. at der er er mindre økonomiske gevinster at hente ved online bostøtte og i hjemmesygeplejen, men at der til gengæld er store kvalitative gevinster for borgere og for medarbejdere. Den analyse kan læses her:

 • PDF

  Analyse af skærmbesøg og virtuelle konsultationer