Om Center for Velfærdsteknologi

Teknologier til patientrettet forebyggelse (2018-2019)

I 2018 var de to fokusområder: funktionel mobilitet og patientrettet forebyggelse. Disse fokusområder vil fortsætte i 2019.

Fokusområdet kredser om teknologier til patientrettet forebyggelse af sygdomme som KOL, diabetes og hjerte-kar-sygdomme, herunder borgerens egen samt pårørendes mestring af kroniske sygdomme.
Her er et fokus på, at borgeren er i stand til at imødegå ændrede betingelser, at tilpasse sig og bevare sin integritet. I relation til kommunerne har der med fokusområdet været særlig fokus på faglig mening og økonomi, herunder tidlig opsporing, compliance, datasikkerhed, datadeling og økonomi.  
Understøttende teknologier omfatter digitalt understøttet tidlig opsporing, skærmbesøg (online hjemmesygepleje), medicinhåndtering, biosensorer og bio-chips/kropscomputere.