Om Center for Velfærdsteknologi

Teknologier til funktionel mobilitet (2018-2019)

I 2018 var de to fokusområder: funktionel mobilitet og patientrettet forebyggelse. Disse fokusområder vil fortsætte i 2019.

Funktionel mobilitet omfatter den kropslige bevægelighed, der knytter sig til almindelige dagligdagsaktiviteter, f.eks. at stå op, gå på toilettet, spise og gøre rent. Borgerens bevægelighed i forhold til at kunne bevæge sig frit og komme omkring indendørs og udendørs, så de daglige aktiviteter opretholdes, er centralt for at borgeren og pårørende oplever frihed og fleksibilitet. 
Fokusområdet omkredser derfor mobilitet på mikroniveau med blik for hverdagslige færdigheder, rytmer, rutiner og tilpasningsstrategier, således borgeren er i stand til at opbygge, genvinde og vedligeholde færdigheder. 
Indenfor kommunerne, med henblik på den faglige mening og økonomi, er der fokus på motivation og compliance hos borgeren samt at økonomien holdes i ro og 7-dages reglen overholdes. Understøttende teknologier omfatter videoløsninger, sensorløsninger, apps og wearables samt VR og playware.