Materialer og værktøjer

Statusrapporter

På denne side finder du statusmålinger relateret til det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi

Statusrapport 2019

Årets statusrapport kun nu downloades her! I år sættes der fokus på digitalt understøttet træning samt brugen af skærmbesøg. Yderligere genbesøges sidste års fokusområder: Funktionel mobilitet og Patientrettet forebyggelse.

Statusrapport 2018

Her kan du downloade statusrapporten fra efteråret 2018, hvor fokusområderne var funktionel mobilitet for borgere med muskelskeletlidelser samt patientrettet forebyggelse for borgere med KOL, diabetes og hjerte-/karsygdomme.

 

Statusrapport 2017-2020

Center for Velfærdsteknologi vil inden for det fælleskommunale program for velfærdsteknologi 2017-2020 årligt offentliggøre statusrapporter inden for udvalgte fokusområder. Fokusområderne for 2017 var digitalt understøttet træning og skærmbesøg.

 

Statusmålinger 2014-2016

Statusmålinger fra 2014-2016 tjener det overordnede formål at dokumentere udbredelsen af forflytningsteknologi - fra 2 til 1, vasketoiletter, spiserobotter og Bedre brug af hjælpemidler i kommunerne.

I økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2014 er det aftalt, at det fælleskommunale program ved fuld indfasning i perioden 2014-2016 samlet set skal have frigjort nettogevinster for mindst 500 mio. kr.