Jura

Serviceeftersyn af magtanvendelsesreglerne

I forbindelse med den nationale demenshandlingsplan 2015, har børne- og socialministeriet gennemført et serviceeftersyn af reglerne om magtanvendelse i serviceloven.

I forbindelse med den nationale demenshandlingsplan 2015, har børne- og socialministeriet gennemført et serviceeftersyn af reglerne om magtanvendelse i serviceloven. Reglerne bliver dagligt anvendt overfor voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, herunder demens.

  • PDF

    Serviceeftersynet af magtanvendelsesreglerne