Velfærdsteknologi Materialer og værktøjer

Jura

I arbejdet med velfærdsteknologi melder der sig en række juridiske spørgsmål. Her på siden har vi samlet en række af de dokumenter, som er blevet udarbejdet for at imødekomme og afklare nogle af de generelle juridiske usikkerheder forbundet med velfærdsteknologi.

Juridisk vejledning i brug af sensorer 2020

I januar 2018 udgav vi en vejledning i brug af sensorer på ældreområdet. Mange kommuner efterspurgte i den forbindelse en vejledning i brug af sensorer på socialområdet. Derfor har vi nu fået opdateret vejledningen i samarbejde med advokatfirmaet Njord Law, så den dækker hele velfærdsområdet. Vejledningen gælder fra 1. januar 2020, hvor de nye regler om tryghedsskabende velfærdsteknologier træder i kraft. Sammen med vejledningen har vi også optaget et par film, hvor advokat Nis Peter Dall fortæller om vejledningen. De film kan du finde nedenfor. 

 • PDF

  Brug af sensorer inden for velfærdsområdet december 2019

Webinarer om brug af sensorer

Du kan finde webinaret om persondatalovgivning via dette link 

Du kan finde webinaret om serviceloven via dette link

Du kan finde webinaret om TV-/kameraovervågning via dette link

Du kan finde webinaret om fremtidsfuldmagter via dette link

Du kan finde hele webinaret fra 2018 om brug af sensorer på ældreområdet via dette link

Praksistjek af magtanvendelse

Serviceeftersyn af magtanvendelsesreglerne

I forbindelse med den nationale demenshandlingsplan 2015, har børne- og socialministeriet gennemført et serviceeftersyn af reglerne om magtanvendelse i serviceloven. Reglerne bliver dagligt anvendt overfor voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, herunder demens.

 • PDF

  Serviceeftersynet af magtanvendelsesreglerne

Kommuners mulighed for at stille udstyr og netværksforbindelse til rådighed for borgere

Du kan læse svaret her. 

 • PDF

  Kommuners mulighed for at stille udstyr og netforbindelse til rådighed

Juridisk vejledning i brug af sensorer på ældreområdet 2018

 

 • PDF

  Juridisk vejledning i brug af sensorer på ældreområdet