Velfærdsteknologi

Jura

I arbejdet med velfærdsteknologi melder der sig en række juridiske spørgsmål. Her på siden har vi samlet en række af de dokumenter, som er blevet udarbejdet for at imødekomme og afklare nogle af de generelle juridiske usikkerheder forbundet med velfærdsteknologi.

Webinar om brug af sensorer på ældreområdet

Du kan finde hele webinaret via dette link 

Juridisk vejledning i brug af sensorer på ældreområdet

 

  • PDF

    Juridisk vejledning i brug af sensorer på ældreområdet

 

Praksistjek af magtanvendelse

Serviceeftersyn af magtanvendelsesreglerne

I forbindelse med den nationale demenshandlingsplan 2015, har børne- og socialministeriet gennemført et serviceeftersyn af reglerne om magtanvendelse i serviceloven. Reglerne bliver dagligt anvendt overfor voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, herunder demens.

  • PDF

    Serviceeftersynet af magtanvendelsesreglerne

Kommuners mulighed for at stille udstyr og netværksforbindelse til rådighed for borgere

Du kan læse svaret her. 

  • PDF

    Kommuners mulighed for at stille udstyr og netforbindelse til rådighed