Kommunale opgaver

Velfærdsteknologi

Vi samarbejder med kommunerne om at udnytte og udvikle erfaringer med velfærdsteknologi. Samarbejdet skal sikre, at borgere og medarbejdere oplever, at teknologien giver mening hele vejen rundt.

Digitaliseringsmesse

Konferencer og messer Digitaliseringsmessen19

Ældre og teknologi

KL sætter det gode ældreliv til debat

Med 12 spørgsmål i bagagen tager KL’s Sundheds- og Ældreudvalg de kommende måneder rundt i landet for at debattere med lokale politikere og aktører på ældreområdet, hvad et godt ældreliv er.