Kommunale opgaver

Velfærdsteknologi

Vi samarbejder med kommunerne om at udnytte og udvikle erfaringer med velfærdsteknologi. Samarbejdet skal sikre, at borgere og medarbejdere oplever, at teknologien giver mening hele vejen rundt.

Velfærdsteknologisk netværksmøde i Aalborg 1. oktober

Effektværktøj

Effektværktøj til dialog om anskaffelse af velfærdsteknologi

Er der ikke nok værktøjer og guides i denne verden? Der er i al fald mange. Men det til trods har KL sammen med en række kommuner og virksomheder set et behov for at understøtte bedre viden om effekter og grundlag for dialog i forbindelse med anskaffelse og investering i velfærdsteknologier. Ambitionen er, at effektværktøjet kan bidrage til det med fokus på, at effekter for borger og økonomi gøres tydelige og detaljerede.

Statusrapport 2019

Borgernær teknologi er god kvalitet

Når kommunerne implementerer teknologi i forbindelse med pleje og omsorg, handler det om at udvikle kvalitet, faglighed og arbejdsvilkår. KL har undersøgt kommunernes arbejde med velfærdsteknologi i 2019 – herunder træningsteknologier samt brug af skærmbesøg.