Kommunale opgaver

Velfærdsteknologi

Vi samarbejder med kommunerne om at udnytte og udvikle erfaringer med velfærdsteknologi. Samarbejdet skal sikre, at borgere og medarbejdere oplever, at teknologien giver mening hele vejen rundt.

Nationalt neværksmøde

Nationalt velfærdsteknologisk netværksmøde 4. februar 2020

Dagen byder på fælles plenumoplæg om formiddagen og sessioner med gode eksempler, juridisk sparring og faglige oplæg om eftermiddagen. For kommunalt ansatte der arbejder med velfærdsteknologi.

Statusrapport 2019

Borgernær teknologi er god kvalitet

Når kommunerne implementerer teknologi i forbindelse med pleje og omsorg, handler det om at udvikle kvalitet, faglighed og arbejdsvilkår. KL har undersøgt kommunernes arbejde med velfærdsteknologi i 2019 – herunder træningsteknologier samt brug af skærmbesøg.

Ældre og teknologi

KL sætter det gode ældreliv til debat

Med 12 spørgsmål i bagagen tager KL’s Sundheds- og Ældreudvalg de kommende måneder rundt i landet for at debattere med lokale politikere og aktører på ældreområdet, hvad et godt ældreliv er.