Kommunale opgaver

Velfærdsteknologi

Vi samarbejder med kommunerne om at udnytte og udvikle erfaringer med velfærdsteknologi. Samarbejdet skal sikre, at borgere og medarbejdere oplever, at teknologien giver mening hele vejen rundt.

Nationalt neværksmøde

Nationalt velfærdsteknologisk netværksmøde 4. februar 2020

Dagen byder på fælles plenumoplæg om formiddagen og sessioner med gode eksempler, juridisk sparring og faglige oplæg om eftermiddagen. For kommunalt ansatte der arbejder med velfærdsteknologi.

Ældre og teknologi

KL sætter det gode ældreliv til debat

Med 12 spørgsmål i bagagen tager KL’s Sundheds- og Ældreudvalg de kommende måneder rundt i landet for at debattere med lokale politikere og aktører på ældreområdet, hvad et godt ældreliv er.