Verdensmål i KL

Rambølls digitale dashboard

Som led i projektet 'Baseline for verdensmålene', har Rambøll udviklet et digitalt dashboard til kommunerne. I det er der samlet og formidlet data, som afspejler de enkelte kommuners udvikling inden for verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund.

Værktøjet kan tilgås på linket herunder

Digitalt dashboard SDG 11

Kommunernes data på verdensmål 11