Verdensmål i KL

Handlingsplan for KL's arbejde med verdensmål

FN har fastsat 17 mål for en mere økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig verden. Bæredygtighedsmålene beskriver de udfordringer, som verdenssamfundet står over for. Målene sætter en fælles global retning for, at vi i 2030 står med en verden i bedre bæredygtig balance. 

KL bakker op om, at den danske regering har forpligtet Danmark på de 17 bæredygtighedsmål i FN. Derfor har KL med økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2018 og igen i 2019 gået ind i et forpligtende arbejde med at bidrage til at løfte FN's verdensmål i Danmark. 

KL har derfor udarbejdet en handlingsplan for KL's arbejde med verdensmål, som du kan læse her

  • PDF

    KL Handlingsplan Verdensmål 2018