Teknik og miljø

Kommunernes fælles verdensmålsindsats

Kommunerne bakker op om den fælles retning FN har sat for en bæredygtig verden

På denne side findes projekter, samarbejder og relevante nyheder om FN's verdensmål i den kommunale kontekst

 

Baseline for verdensmålene

Den 31. januar 2019 blev Danmarks første baseline for verdensmål 11 lanceret.
Hvordan går det egentlig med at opfylde verdensmålene i Danmark, og hvordan skal vi måle på dem i Danmark, så vi kan handle på dem? Det giver projektet ”Baseline for Verdensmålene” et svar på.

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Den første baseline kortlægger hvor langt Danmark er med at opfylde ét af målene, nemlig verdensmål 11 ”Bæredygtige byer og lokalsamfund”. Projektet vil fremadrettet været afsættet for at kunne lave baselines for samtlige verdensmål. 

Verdensmålene i Danmark 

Baselinen er blevet udarbejdet på initiativ af 2030-panlet og i samarbejde med KL. Det er en kortlægning og status på, hvor langt vi er med at opfylde verdensmålene og på sigt, hvordan udviklingen går. KL mener, at baselinen markerer et fremskridt i kommunernes arbejde med verdensmålene. Baselinen giver forudsætningerne for, at vi i Danmark kan udvikle indsatsen, da vi med baselinen vil få viden om, hvordan arbejdet med realiseringen af de enkelte mål skrider frem. Herudover giver baselinen mulighed for, at man kan sammenligne indsatser på tværs af kommuner.

Du kan læse mere om 2030-netværket her og netværkets arbejde med at fremme realiseringen af FN's 17 verdensmål. 

Publikationen kan downloades nedenfor

  • PDF

    Baseline for verdensmålene publikation januar2019

Rambølls digitale dashboard

Som led i projektet 'Baseline for verdensmålene', har Rambøll udviklet et digitalt dashboard til kommunerne. I det er der samlet og formidlet data, som afspejler de enkelte kommuners udvikling inden for verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund.

Værktøjet kan tilgås på linket herunder

Digitalt dashboard SDG 11

Kommunernes data på verdensmål 11

Handlingsplan for KL's arbejde med verdensmål

FN har fastsat 17 mål for en mere økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig verden. Bæredygtighedsmålene beskriver de udfordringer, som verdenssamfundet står over for. Målene sætter en fælles global retning for, at vi i 2030 står med en verden i bedre bæredygtig balance. 

KL bakker op om, at den danske regering har forpligtet Danmark på de 17 bæredygtighedsmål i FN. Derfor har KL med økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2018 og igen i 2019 gået ind i et forpligtende arbejde med at bidrage til at løfte FN's verdensmål i Danmark. 

KL har derfor udarbejdet en handlingsplan for KL's arbejde med verdensmål, som du kan læse her

  • PDF

    KL Handlingsplan Verdensmål 2018

Statistik om verdensmål

Danmarks Statistik har oprettet en verdensmålsplatform. Her kan man se en lang række indikatorer for, hvordan det går med at opfylde verdensmålene for Danmark.

Verdensmålsportal

Vil du læse mere om Verdensmålene og nyheder om hvordan danske organisationer, virksomheder og myndigheder allerede er godt i gang med at arbejde med Verdensmålene i Danmark, eller skal du bruge Verdensmålsikonerne og delmålsikonerne, så besøg den nye danske Verdensmålsportal www.verdensmål.org

PH.D.-Stipendium

Hvordan arbejder kommunerne med verdensmålene?

KL er i fællesskab med RUC, Guldborgsund-, Vejle- og Gladsaxe Kommune gået sammen om et ph.d.-projekt om Samskabelse af FN's Verdensmål i Danske Kommuner.  

Projektet skal give os viden og indsigt i, hvordan man kan arbejde med at omsætte målene for verdens udvikling til en lokal og håndtérbar strategisk ramme for den enkelte kommune.