Vand og Natur

Worklab

Klimatilpasning i kommunal planlægning

KL inviterer til Worklab for klimatilpasning i kommunal planlægning over to koncentrerede arbejdsdage i marts. Alle kommuner inviteres til at deltage.

Worklab afholdes hos Sund & Skov i Middelfart d. 24. og 25. marts 2020.

Arrangement

Interesseliste for Worklab om klimatilpasning i planlægning

Worklab er et tilbud om hjælp til at rykke i arbejdet med planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion. Program for Worklab kommer i december 2019, oplæg søges tilpasset deltagernes problem med klimatilpasning i planlægningen.

Worklab afholdes af KL og er støttet af WaterCo-Governance (WaterCoG) projekt under Interreg North Sea Region VB Program, finansieret af den europæiske regionale udviklingsfond.

Kontakt:
Niels Philip Jensen, NPJ@kl.dk eller tlf. 3370 3750
Nina Berg Jørgensen, NIBJ@kl.dk eller tlf. 3370 3738