Vand og Natur

Worklab

Klimatilpasning i kommunal planlægning

KL inviterer til Worklab for klimatilpasning i kommunal planlægning over to koncentrerede arbejdsdage i marts. Alle kommuner inviteres til at deltage.

Worklab afholdes hos Skærbækcentret i Skærbæk den 1. og 2. september  2020.

Tilmeld dig worklab med 23 arbejdstimer via tilmeldingssiden

 

 Worklab er et tilbud om hjælp til at rykke i arbejdet med planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion. På tilmeldingssiden findes programmet for Worklab, og oplæggene søges så vidt muligt at fastlægges, så de er tilpasset deltagernes medbragte problem med klimatilpasning i planlægningen.

Worklab afholdes af KL og er støttet af WaterCo-Governance (WaterCoG) projekt under Interreg North Sea Region VB Program, finansieret af den europæiske regionale udviklingsfond.

 

 

Kontakt:
Niels Philip Jensen, NPJ@kl.dk eller tlf. 3370 3750
Berit Mathiesen, BEM@kl.dk eller tlf. 3370 3727

Nina Berg Jørgensen, NIBJ@kl.dk eller tlf. 3370 3738