Teknik og miljø Vand og Natur

WaterCoG

Interreg Water Co-Governance for Sustainable Ecosystems project (WaterCoG)

WaterCoG

Interreg Water Co-Governance for Sustainable Ecosystems project (WaterCoG)

KL er med i et internationalt samarbejde om at generere viden om fordelene ved inddragelse af forskellige interessenter i vådområdeindsatsen. Projektet hedder Interreg Water Co-Governance og involverer ud over Danmark også lande som Sverige, England, Tyskland og Holland.

KL har sammen med øvrige danske og svenske parter sammenlignet svenske og danske vandråd, som på hver deres måde bidrager til at opnå miljømålene efter vandrammedirektivet. Se evt. fælles præsentation (pdf).

Som en del af projektet har KL gennemført WorkLab om klimatilpasning i kommunal planlægning i september 2020.

Partnere fra Holland og Tyskland har i KLs klimatilpasningsnetværk præsenteret resultater fra deres arbejde og forklaret deres forvaltningsmodel. Netværket fik besøg udefra i juni 2017 og i juni 2018, netværkets medlemmer var meget tilfredse med begge oplæg.

KL arrangerede sammen med den engelske partner "Rivers Trust" et temamøde om økosystemtjenester og "Water Co-Governance" 1. november 2018. Arrangementets centrale målgruppe var KLs Vand- og naturnetværk.

Webinarer

KL har afholdt webinarer som del af arbejdet med projektet WaterCoGovernance under Interreg Nordsø.
Læs mere og se optagelser af webinarerne nedenfor.

 

×

Log ind