Hvad er vandråd og hvorfor blev det skabt?

Med ”lov om vandplanlægning” fra december 2013 fik kommunerne del i arbejdet med at udarbejde vandplaner. Kommunerne skal arbejde sammen på tværs af 23 vandoplande, som Danmark er inddelt i. Kommunerne arbejder i en tidsafgrænset periode med konkrete opgaver, der er defineret af staten.

I hvert af de 23 vandoplande kan kommunerne oprette og være tovholder for lokale vandråd, der skal rådgive kommunerne om vandplan-indsatsen. I forbindelse med hver konkret opgave skal et vandråd oprettes, når organisationer i oplandet ønsker det. Hvert vandråd har sekretariat i en af vandoplandets kommuner, den kaldes ”sekretariatskommune”. Vandrådene består af lokale repræsentanter for eksempelvis landbrugsforeninger, naturorganisationer og sportsfiskere.

Vandråd blev første gang nedsat i 2014, det var en succes

Kommuner og vandråd blev en del af arbejdet med vandplanerne efter heftig og intensiv kritik af vandplan 2009-2015, som staten havde lavet.

Kritikken understøttede en opfattelse hos nogle borgere af ”det offentliges” overgreb på ”almindelige mennesker”. Vandplanernes høringssystem blev overbelastet af flere tusinde klager. Systemets troværdighed blev belastet af eksempler på manglende sammenhæng mellem plangrundlag og virkelighed.

Kommunerne er tættere på det enkelte vandløb end staten, lokalkendskab er af stor værdi i fastlæggelse af indsatsen. Kommunen har som lokal aktør evnen til at skabe rum, hvor lokale interessenter med forskellige interesser debatterer og finder gode løsninger.

Vandrådenes debat i 2014 handlede om sagen: ”Vandplanens indsats for bedre miljø i vandløbene”. De fleste steder kunne kommunerne fremlægge løsninger, som alle kunne se en mening med. Det gav et stærkt rygstød for de forslag, som kommunerne sendte til miljøministeren. Langt de fleste af forslagene er siden indarbejdet i vandplanerne.

 

Få større indsigt

 I nedenstående dokumenter kan du læse om modellen for vandrådene, sekretariatskommunernes læringsnoter fra 2014 og Miljøstyrelsens fremlæggelse af IT-værktøjet. På Miljøstyrelsens hjemmeside omkring vandråd, er der yderligere materiale og vejledninger.

 • PDF

  Vandråd: sekretariatskommuner som tværkommunal samarbejdsmodel

 • PDF

  Læring fra sekretariatskommuner 2015

 • PDF

  IT-værktøj til vandrådspakken mst 2017

 • PDF

  Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede vandløb Mst

 

 

×

Log ind