Teknik og miljø Vand og Natur

Vandmiljø og vandløb

Kommunerne har med opgave- og strukturreformen en ny og større rolle at spille i reguleringen af det åbne land. KL har udarbejdet to fakta-ark om reglerne i vandløbsloven. Fakta-arkene er tænkt som støtte til kommunernes dialog med offentligheden.

Om regulering af vandløb:

 Om vedligeholdelse af vandløb:

  • PDF

    Fakta om vedligeholdelse af vandløb 2015

 

 

×

Log ind