Naturrådenes anbefalinger til Grønt Danmarkskort

Kommunalbestyrelserne i hele Danmark har nu modtaget Naturrådenes anbefalinger, og kan bruge dem i deres arbejde med kommuneplanen.

Denne samling af naturrådenes anbefalinger er administreret af KL, men alle tekster er uredigerede og gengivet helt som naturrådene har ønsket det.

KL har samlet de mange anbefalinger for at kunne dele de mangeartede anbefalinger mellem alle aktører. Ingen ved om naturrådene fortsætter, men uagtet dette kan samlingen inspirere kommuner og organisationer til det fremtidige arbejde med det grønne Danmarkskort.

Baggrund

Folketinget vedtog den 1. juni 2017 en ændring af planloven. I den nye planlov fastholdes kommunernes opgave med at planlægge for og udpege Grønt Danmarkskort, og samle dette i et naturtema, sammen med den hidtil gældende forpligtelse til at planlægge for naturbeskyttelsesinteresserne.

Det betyder, at kommunerne ved førstkommende kommuneplanrevision skal planlægge for Grønt Danmarkskort.

Grønt Danmarkskort skal sikre en forstærket indsats for større og mere sammenhængende naturområder.

Med Grønt Danmarkskort understøttes opfyldelsen af FN’s og EU´s mål for biodiversitet i 2020.

Grønt Danmarkskort skal, når det er færdigudpeget, tjene som et strategisk planlægnings- og prioriteringsværktøj, der kan anvendes af både kommuner, staten, foreninger og fonde, som grundlag for en prioritering af kommende naturindsatser.

Samling af Naturrådenes anbefalinger kan hentes her:

  • PDF

    Samlet rapport med Anbefalinger fra Naturrådene

 

 

 

×

Log ind