Vand og Natur Klimatilpasning

Viden om Klimatilpasning

KL byger sin politiske interessevaretagelse på fakta om klimaforandringer, og viden om tekniske udfordringer og muligheder.

Derfor samarbejder KL med Miljøstyrelsen og Danske Regioner om en hjemmeside hvor viden om klimatilpasning samles.

Se den korte video, der hjælper dig til den viden, du søger på Miljøstyrelsens hjemmeside.

×

Log ind