Vand og Natur Klimatilpasning

Tre Temanotater om Klimaforandringer

KL har fra kommunerne fået spørgsmål til form og niveau af risikovurderinger omkring klimatilpasning i DK2020. En arbejdsgruppe på tværs af DGO’er, KL og CONCITO/DK2020-sekretariatet drøftede forholdet i november 2021. Her var det fælles indtryk i gruppen, at de fleste kommuner har rimeligt fat i arbejde med ”vand fra alle sider”. Men at mange er usikre på andre emner. Arbejdsgruppen fandt det relevant at bidrage med små temanotater, der giver overblik over klimaændring i DK relateret til hedebølge, vind/storm og tørke. Hensigten er levere korte notater, som på to-tre sider giver overblik over emnet. Notaterne er skrevet med sparring fra DMI, Region Midt og Concito i februar-marts 2022. Klimaatlas fra DMI er primær kilde, hvert notat afsluttes med en litteraturliste.

  • PDF

    Tre temanotater om klimaændringer.pdf

×

Log ind